Mange med helseangst kan være så hardt rammet at det hindrer dem fra å fungere normalt i hverdagen.
Mange med helseangst kan være så hardt rammet at det hindrer dem fra å fungere normalt i hverdagen.

De med helseangst kan bli bedre av digital behandling, viser ny studie

Mange sliter med helseangst, eller hypokondri. Dette kan behandles med kognitiv atferdsterapi. Digital behandling gir nesten like god effekt som ved personlig oppmøte, viser ny studie.

Helseangst er det samme som vi tidligere kalte hypokondri. De som har helseangst, er overdrevent urolig for å rammes av alvorlig sykdom. Denne bekymringen kommer stadig tilbake.

Mange har god effekt av kognitiv atferdsterapi, men behandlingstilbudet er begrenset.

Nå har forskere ved Karolinska Institutet i Sverige sammenlignet tradisjonell terapi med tilsvarende digital behandling.

Gladmeldingen derfra, er at behandling over internett duger omtrent like godt. Studien ble nylig publisert i tidsskriftet JAMA Psychiatry.

Korona-epidemien har gjort digital behandling mer relevant, mener professor i psykologi og forsker Erik Hedman-Lagerlöf ved Karolinska Institutet.

- Uro for å rammes av sykdom diskuteres i større grad, samtidig som pandemien begrenser mulighetene for fysiske behandlingsmøter, sier han i en pressemelding.

Stor belastning

Mange med helseangst kan være så hardt rammet at det hindrer dem fra å fungere normalt i hverdagen.

Beregninger viser at omtrent 3,5 prosent av befolkningen lider av dette.

Helseangst fører også til store belastninger på helsevesenet. Trolig har opp mot 20 prosent av pasientene som blir henvist til svenske spesialistklinikker, helseangst, ifølge en pressemelding fra Karolinska Institutet.

Kognitiv atferdsterapi går ut på at pasienten skal gjøre endringer i sin daglige atferd. Behandlingen utføres av psykolog eller psykoterapeut, gjerne en gang i uken. Tidligere studier viser at dette hjelper to av tre rammede.

Men tilbudet er begrenset, og køene ofte lange. Derfor ville de svenske forskerne forske på effekten av tilsvarende terapi som blir utført digitalt.

Fikk behandling i 12 uker

Eksperimentet gikk ut på at 204 voksne personer med helseangst, ble delt i to grupper ved loddtrekning. Begge grupper fikk 12 ukers behandling, som gikk ut på at de skulle gjøre endringer i atferd. Den ene gruppen fikk møte terapeuten ansikt til ansikt.

Den andre gruppen fikk omfattende informasjon via internett, og kontakt med behandleren via tekstmeldinger.

Effekten av behandlingen ble målt ved at deltakerne rapporterte om sin helseangst på et skjema hver uke.

Det var ingen betydelige forskjeller i bedringen mellom de to gruppene.

Alderen på deltakerne var 39 år i gjennomsnitt, og 70 prosent var kvinner. Studien ble utført mellom 2014 og 2020, i samarbeid mellom Karolinska Institutet og Gustavsberg vårdcentral.

Kan behandle flere samtidig

Ifølge forskernes resultat, fungerte kognitiv adferdsterapi stort sett like bra som behandling ved personlig fremmøte.

Dette til tross for at de som var i den digitale gruppen, bare fikk 10 minutters kontakt med terapeut i uken, mot at tradisjonell behandlingstime varte i 45 minutter.

En fordel ved digital behandling, er at pasienten kan lese informasjonen og kontakte behandleren når det passer. Det er særlig en fordel for dem som ikke så lett kan ta seg fri fra jobb for å få behandling.

- I tillegg er det en stor fordel er terapeuten får behandlet flere pasienter samtidig. Pasientens bosted er ingen hindring. De som bor i distriktene kan også få digital behandling, påpeker Erland Axelsson, psykolog og forsker ved institutt for klinisk nevrovitenskap ved Karolinska Institutet, i en pressemelding.

Noen av forskerne bak studien har oppgitt interessekonflikter. De har skrevet selvhjelpsbok og har aksjer i en bedrift som vurderer psykiatriske symptomer via internett.

Referanse:

E. Axelsson mf: Effect of Internet vs Face-to-Face Cognitive Behavior Therapy for Helath Anxiety: A Randomized Noninferiority Clinical Trial. Sammendrag. JAMA Psychiatry, 13. mai 2020.

Powered by Labrador CMS