Kort observasjonstid på overdosepasienter

Heroinbrukere som behandles for overdose, bør observeres i minst én time. Ny studie viser at gjennomsnittlig behandlingstid kun var 16 minutter.

Det viser en ny studie av ambulanseutrykninger til overdoser i Oslo i perioden 1998–2000. 

– Det store flertallet av pasientene som hadde fått motgift etter en livstruende heroinoverdose, hadde en samlet behandlingstid på mindre enn 20 minutter, noe som betyr at de ble observert i svært kort tid i våken tilstand, sier forsker Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

– De fleste fikk heller ikke påfølgende behandling i en medisinsk klinikk, forteller hun.

Forskeren mener at funnene i studien kan tyde på at ambulansepersonellet i mange tilfeller ikke har hatt tilstrekkelig observasjonstid til en forsvarlig vurdering av om det var nødvendig med videre medisinsk oppfølging av pasienten.

– Det alvoret som en overdose representerer, kan gjøre det lettere å motivere pasienten til endring enn ellers.

– I så fall kan faglig omsorg, kommunikasjon og formidling av håp være viktig for å motivere til å ta imot hjelp, og starte endringsprosesser, sier Rossow.

Journaler fra ambulanseutrykninger i Oslo

Rossow har sammen med kollega Ståle Alstadius gjennomgått journaler for samtlige ambulanseutrykninger til overdoser i Oslo i årene 1998, 1999 og 2000.

Et stort flertall av overdosetilfellene (82 prosent) ble ferdigbehandlet på stedet. 17 prosent fikk medisinsk oppfølging; 13 prosent ble transportert til legevakt og 4 prosent ble innlagt i sykehus.

Blant overdosepasienter som hadde en behandlingstid på mer enn 20 minutter, var det en større andel som fikk medisinsk oppfølging.

Referanse:

Alstadius, Rossow (2013): Tidsbruk ved behandling av overdoser i Oslo, Sykepleien Forskning 2013 8(3):200-208, doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0097.

Powered by Labrador CMS