Fra hasj til tyngre stoffer

For ungdom som har problemer på andre områder øker bruk av cannabis risikoen for å starte med tyngre stoffer. For andre ungdommer er sammenhengen ikke så tydelig.

Den såkalte trappetrinnshypotesen hevder at bruk av cannabis øker risikoen for også å starte med tyngre rusmidler.

Anne Line Bretteville-Jensen
Anne Line Bretteville-Jensen

Forskerne har testet denne kontroversielle, men innflytelsesrike, hypotesen på et utvalg av drøyt 800 cannabisbrukere i Norge.

For å undersøke om det finnes en årsaksmessig trappetrinns-effekt, gjorde forskerne en analyse som, i tillegg til personlige og økonomiske faktorer, også tok hensyn til ulikheter i ”sårbarhet” for rusmiddelbruk.

Modellen finner to klart avgrensede grupper; en liten gruppe ”problemungdom” og en større gruppe ”vanlig ungdom”.

”Problemgruppen” var kjennetegnet av tidlige problemer med skole, foreldre, politi og venner, tidlig rusmiddeldebut og mer intensiv bruk av rusmidler.

Trappetrinnseffekt

– I den lille ungdomsgruppen finner vi en klar trappetrinnseffekt der bruk av cannabis mer enn dobler risikoen for å starte med tyngre stoffer.

– I den større gruppen ungdommer har tidligere cannabisbruk mindre innflytelse, sier Anne Line Bretteville-Jensen.

Referanse:

Hans Olav Melberg, Andrew M. Jones, Anne Line Bretteville-Jensen: Is cannabis a gateway to hard drugs? Empirical Economics Volume 38, Number 3 / June, 2010, doi: 10.1007/s00181-009-0280-z.

Powered by Labrador CMS