Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - Les mer

- Granskar seg sjølve

– REK granskar seg sjølve og finn ut at alt er i orden. Dei overser at pasientar blir forsøkspersonar fordi dei er avskorne frå akutt livreddande behandling, samtidig som dei glattar over lovbrot og dødsfall.
9.12 2008 14:55


Joe Siri Ekgren. (Foto: Ola Sæther)

Det seier allmennlege Joe Siri Ekgren i ein kommentar til at ei intern arbeidsgruppe i De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) går god for sakshandsaminga av fleire omstridde rusforskingsprosjekt.

No krev han ei uavhengig gransking.

Det var REK Sør-Aust som utnemnde arbeidsgruppa, og den var sett saman av tre av deira eigne medlemar.

Det er rapporten frå denne arbeidsgruppa som slår fast at sakshandsaminga skjedde på ein etisk forsvarleg måte, då desse 11 ulike rusforskingsprosjekta blei godkjende. Den konklusjonen er ikkje allmennlege Joe Siri Ekgren einig i.

– Forsøkskaninar

– Arbeidsgruppa har berre sett på eiga sakshandsaming utan at den har tatt opp sentrale medisinske og juridiske problemstillingar.

- Det er behandlingstørke for desse narkomane pasientane i helsevesenet til dei får tilbod om legeassistert rehabilitering (LAR). Pasientar i ein prekær situasjon er brukte som forsøkskaninar i forsking, meiner Ekgren.

Det var han som stod fram som ein av dei sterkaste kritikarane mot blant anna Subutex-prosjektet til rusforskar Helge Waal, då Apollon og Aftenposten tok opp saka i juni i år.

– Etisk komité sov i timen då dei godkjende Subutex-prosjektet. Det blei gjort grove etiske brot i forskingsprosjektet, som sette livet til pasientane i fare, sa Ekgren til Apollon 2. juni.

Han hevda sterkt at Subutex-prosjektet, som blei gjennomført i 2000, braut med Helsinki-deklarasjonen ved å utføra eit unødvendig eksperiment med narremedisin. Difor sende han ei bekymringsmelding til Helsetilsynet, til Regional etisk komité og Det medisinske fakultetet.

Ekgren er lege ved Majorstuaklinikken i Oslo og har arbeidd med opiodavhengige pasientar sidan 2004. Dessutan har han tatt initiativet til Avhengighetsmedisinsk forening og Berge Liv-prosjektet.

Kritikken mot prosjektet førte til at REK Sør-Aust 17. juni vedtok å setja ned ei intern arbeidsgruppe som skulle gå gjennom sakshandsaminga av 11 ulike rusforskingsprosjekt. Det er rapporten til den arbeidsgruppa som no ligg på bordet.

– Vil ha uavhengig granskingskomité

Dei fleste av dei 11 rusforskingsprosjekta som arbeidsgruppa har gått gjennom, har hatt rusforskar Helge Waal som prosjektleiar.

– Det burde heller ha blitt sett i gang ei heilt uavhengig gransking, slik som det blei gjort i samband med Sudbø-saka. Då blei granskinga sett i gang to dagar etter at saka blei avslørt.

- Nedsettinga av ei arbeidsgruppe som skulle granska REK, var ein rein lynavleidar og dei vage og upresise konklusjonane er ein konsekvens av dei tette banda til Universitetet i Oslo (UiO), tykkjer Ekgren. Han meiner UiO no har to val.

– Det kan setja ned ein uavhengig granskingskomité eller lata det vera. Uansett vil presset frå pårørande og andre organisasjonar bli så sterkt, at det vil bli ei uavhengig gransking.

- Dersom UiO sjølv avgjer at det vil ha ei uavhengig gransking, vil det visa at universitetet har vitskapleg integritet, og det vil vera bra for omdømmet til UiO.

- Endå viktigare er det at UiO tar til orde for at forskinga viser at akutt behandling av heroinavhengige med Subutex er livreddande. For meg personleg er det viktigaste at alle desse pasientane får behandling, seier Ekgren.

 

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse