Denne artikkelen er produsert og finansiert av Sintef - les mer.

Et digitalt kamera ble montert på beboernes rom, etter innhenting av samtykke. De planlagte fysiske tilsynene gjøres digitalt, og sensorer i kameraene varsler om hendelser hos beboerne.
Et digitalt kamera ble montert på beboernes rom, etter innhenting av samtykke. De planlagte fysiske tilsynene gjøres digitalt, og sensorer i kameraene varsler om hendelser hos beboerne.

Digitalt tilsyn ga roligere og tryggere netter på sykehjem i Oslo

Den digitale løsningen ble i tillegg en fordel da koronasmitten kom. Tidsbesparelsen var sju timer for hver nattevakt.

I midten av mars ble det oppdaget koronasmitte på Økernhjemmet i Oslo. Av de 56 beboerne ble seks smittet og to av dem døde. Flere ansatte ble også smittet og mange måtte i karantene.

– Digitalt tilsyn gjorde at vi raskere fikk kontroll på situasjonen fordi medarbeiderne slapp å gjøre unødvendige fysiske tilsyn og gå inn på rommene om natta kun for å se at beboerne sov.

– Jo færre unødvendige treffpunkter mellom medarbeidere og beboere, jo bedre med tanke på smitte i koronasituasjonen, sier Turid Mood, institusjonssjef ved Økernhjemmet.

Økernhjemmet ligger øst i byen og er et døgntilbud for personer med demenstilstand. Sykdommen gjorde at flere beboere ble skremt når de ansatte kom inn i heldekkende smittevernutstyr.

Det var derfor en stor fordel at dette tilsynet kunne gjøres uten fysisk tilstedeværelse.

Forsker ved Sintef Digital, Mette Røhne.
Forsker ved Sintef Digital, Mette Røhne.

Sparte inn en nattstilling

Koronasituasjonen aktualiserte et forskningsprosjekt ved Sintef Digital som handlet nettopp om digitalt tilsyn ved Økernhjemmet.

Uro og voldshendelser om natta var allerede en utfordring på hjemmet før koronapandemien.

– Det mest sårbare for oss var natta med færre personer på jobb. Vi opplevde for stor grad av trusler og vold mot nattevaktene, og at arbeids- og bomiljøet i noen situasjoner var uforsvarlig. Det gikk også utover sikkerheten til beboerne, sier Mood.

Hjemmet hadde over tid sett seg nødt til å øke bemanningen om natta fra fire til fem pleiere. For å unngå en eskalering av situasjonen ble det anskaffet digitalt tilsyn for bedre tilsyn med beboere på natt.

Et digitalt kamera ble montert på beboernes rom, etter innhenting av samtykke. De ansatte bruker applikasjonen Digtil til å gjennomføre tilsyn enten på PC, nettbrett eller mobil.

De planlagte fysiske tilsynene gjøres digitalt, og sensorer i kameraene varsler om hendelser hos beboerne.

De ansatte ved Økernhjemmet har laget seg en egen førstehjelpspakke for digitalt tilsyn, med noe godt i. De mener løsningen til Sintef-forskerne er enkel i bruk.
De ansatte ved Økernhjemmet har laget seg en egen førstehjelpspakke for digitalt tilsyn, med noe godt i. De mener løsningen til Sintef-forskerne er enkel i bruk.

Etter at hjemmet innførte digitalt tilsyn i januar i år, har de opplevd store forandringer.

Det var tilstrekkelig med fire på vakt om natta, færre hendelser og redusert bruk av eventuellmedisin. Resultatet var rett og slett en mer tilfredsstillende arbeidssituasjon.

Eventuellmedisin er medisiner som beboere kan få i tillegg til annen medisin som de står på.

Merket stresset på natta

Forsker ved Sintef Digital, Mette Røhne, har fulgt utprøvingen tett og vært ansvarlig for evalueringen av digitalt tilsyn. Hun har blant annet gjort observasjoner av nattevakter på Økernhjemmet.

– Vi merket at det var høye skuldre og stress der om natta. De ansatte har faste tilsyn hos alle beboerne flere ganger gjennom natta, men de syntes det var ubehagelig å gå inn til beboerne fordi de kunne bli vekket.

– Det hendte ofte at beboere som var våkne, fulgte etter nattevaktene og gjorde det vanskelig å gjennomføre både tilsyn og andre oppgaver, sier Røhne, som har skrevet rapporten Smartomsorg – erfaringer fra Smart omsorg på Økernhjemmet.

Ga mer fleksibel tidsbruk

Det blir gjennomført tre faste planlagte tilsyn hos hver beboer hver natt. Ansatte måtte tidligere oppholde seg kun i sin sone. Det er beregnet at de fysiske tilsynene utgjorde 8 timer og 24 minutter for hver nattevakt.

De faste tilsynene ble erstattet av digitale tilsyn som ansatte utførte ved at kamera ble slått på i 80 sekunder – uavhengig av hvor de ansatte oppholdt seg.

Til sammen utgjorde digitale tilsyn en time og 24 minutter per natt.

Tidsbesparelsen på sju timer for hver nattevakt øker fleksibiliteten og frigjør tid som ansatte bruker for å unngå at det oppstår hendelser, som å hindre at beboere går inn på rommene til andre og vekker dem.

– På natta er problemstillingen helt annerledes enn på dagen. Da er ikke det primære målet å gi omsorg, men at det skal være så rolig som mulig slik at nattesøvnen ikke forstyrres.

– Digitale tilsyn gjør at ansatte kan hjelpe hverandre. De kan forlate sin avdeling og fortsatt følge med på sin avdeling om det trengs hjelp, sier Røhne.

Det at Økernhjemmet kunne gå ned til normal bemanning igjen, fra fem til fire nattevakter, var også en viktig økonomisk gevinst.

Ny teknologi: Digital maske fungerer som alarm

Tidligere hadde noen beboere sengematter med sensorer. Gjennom arbeidet med Smart omsorg har det blitt vist at disse ikke alltid fungerer etter sin hensikt.

– Personen kan være for lett eller senga for bred. Falske alarmer eller reelle alarmer som ikke ble utløst når de skulle, utgjorde et betydelig problem, sier Røhne.

Nå bruker Økernhjemmet såkalte digitale masker rundt senga til beboerne, og sensorer i kameraene varsler når beboerne går ut av seng, og maska brytes.

En digital maske er et digitalt gjerde eller snor. Denne kan også plasseres foran døra ut i gangen slik at det varsles når beboer går ut av rommet.

Maskene tilpasses hver bruker individuelt. For de som ikke er i stand til å gå på toalettet på egen hånd justeres maska slik at nattevakten varsles når vedkommende går ut av senga.

For andre beboere kan digital maske stilles inn for å varsle dersom han eller hun oppholder seg lenge på badet, for eksempel lenger enn 15 minutter.

– Sensorer i kamera, digitale masker og varsler av hendelser som kan tilpasses individuelt, er helt ny teknologi som gir mange nye muligheter, sier Røhne.

Lett å bruke teknologien

Det har vært lagt stor vekt på de ansattes medvirkning. Mange ansatte var skeptiske i starten, men sikkerhet og personvern er godt ivaretatt i løsningen og i bruk.

Undersøkelser i etterkant har vist at flertallet av de ansatte er begeistret for innførselen av digitalt tilsyn.

– De ansatte er veldig fornøyde etter innføringen også. De opplever å bli tatt på alvor, sier Mood.

– Hvordan har teknologien vært å ta i bruk?

– Det har stort sett vært enkelt, noe som er veldig viktig i prosjekter som dette. Mange av nattevaktene er ikke vant til eller interessert i teknologi og da er det viktig at løsningen ikke er vanskelig å forstå eller å bruke.

– Hva vil du trekke fram som fordelene utover bedre sikkerhet og redusert bemanning?

– Vi har sett noen gullgode eksempler hvor digitalt tilsyn har frigjort tid og gitt ansatte god oversikt. En av nattevaktene tok med seg en beboer som hadde våknet ut for å bygge snømann, noe som var mulig når nattevakten fortsatt hadde full oversikt over avdelingen. Det er bedre enn at han vandret og lagde uro inne, sier Turid Mood og legger til:

– Noe vi ikke har tall på, men som vi åpenbart erfarer er et positivt resultat, er bedre hvile og nattesøvn hos beboerne.

Referanse:

Mette Røhne: Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg på Økernhjemmet. Rapport, Sintef Digital / Smart Sensor Systems, 2020.

Om prosjektet

Rapporten Smartomsorg – erfaringer fra Smart omsorg på Økernhjemmet baserer seg på utprøving og evaluering av digitalt tilsyn ved Økernhjemmet og er gjennomført som en del av Smart omsorg som er et innovasjonsprosjekt hvor Tellu AS er prosjekteier og SINTEF er forskningspartner.

Powered by Labrador CMS