Saken er produsert og finansiert av RBUP Øst og Sør - Les mer
Elever med psykiske vansker kan være mer utfordrende for læreren. Kanskje er det nettopp derfor disse elevene opplever minst støtte fra lærerne sine.

Læreren er spesielt viktig for elever med psykiske vansker

Elever med psykiske problemer som opplever at de får støtte fra læreren, får bedre karakterer og fullfører i større grad videregående skole.

11.4 2017 04:00

Tre av ti ungdommer i Norge fullfører ikke videregående skole. Dette kan fort bli et samfunnsproblem, ikke bare fordi ungdommene vil få problemer med å skaffe seg jobb, men også fordi det kan gi ulike helseproblemer.

I Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) er dette et tema som opptar forskerne Solveig Holen og Åse Sagatun. Sammen med Trine Waaktaar fra Universitetet i Oslo har de undersøkt hvilken betydning forholdet mellom lærer og elev kan ha for elevene.

Tidligere forskning har nemlig vist at det er en sammenheng mellom psykiske problemer, dårlige karakterer og senere frafall fra videregående skole.

I en ny studie har forskerne funnet ut at det er elevene med psykiske vansker som opplever minst støtte fra lærerne sine. Studien gjelder først og fremst elever i tiende klasse.

Solveig Holen tror det kan ha flere forklaringer:

– Elever med psykiske vansker kan være mer utfordrende for læreren. På den annen side kan det også tenkes at elever med psykiske vansker tolker lærerens forsøk på hjelp og støtte mer negativt, sier hun.

Læreren må forstå hvorfor

Uansett om årsaken til at elever med psykiske vansker opplever mindre støtte fra læreren enn andre, ligger hos eleven eller hos læreren, mener Holen at det viser at forholdene for elever som sliter psykisk fortjener mer oppmerksomhet og at det er viktig med målrettet innsats.

– Det er behov for å øke lærerens forståelse for hvordan elever som strever bedre, kan få hjelp og støtte til å håndtere skolehverdagen. Det vil si også bety mye på lang sikt, ved at elever som strever, i større grad gjennomfører videregående skole, sier Holen. 

Hun mener det ofte ikke er så mye som skal til; litt ekstra oppmerksomhet og det å tørre å stille vanskelige spørsmål kan være mulige innfallsvinkler.

Dersom læreren er usikker, kan han for eksempel be skolehelsetjenesten om hjelp. I tillegg finnes det flere forebyggende tiltak som har vist seg å ha positiv effekt på både klassemiljø, lærer-elev relasjoner og redusert mobbing. Mer informasjon om dette kan du finne på Ungsinn.no.

Å fullføre videregående skole er viktig fordi det øker sjansene for å komme inn i arbeidslivet, få et produktivt voksenliv og god helse.

11 000 elever svarte på spørsmål

Nesten 11 000 elever fra 10. klasse deltok i studien, som er en del av Folkehelseinstituttets ungdomshelseundersøkelser. Elevene svarte på flere spørsmål, blant annet om egen psykisk helse hvor symptomer på både emosjonelle og mer utagerende problemer, ble kartlagt.

I tillegg ble de spurt om hvordan de opplevde forholdet til lærer. Disse dataene ble så koblet til informasjon om blant annet fullført skolegang og sosioøkonomisk status.

Referanse:

Solveig Holen, Trine Waaktaar og Åse Sagatun: A Chance Lost in the Prevention of School Dropout? Teacher-Student Relationships Mediate the Effect of Mental Health Problems on Noncompletion of Upper-Secondary School. Scandinavian Journal of Educational Research, 2017. doi:10.1080/00313831.2017.1306801. Sammendrag.

 

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse