Stillingsmarked

Annonse

Saker fra våre eiere

OsloMet – storbyuniversitetet
Podcast:

Læraren stiller mange spørsmål i løpet av ein skuledag. Nokre spørsmål er lukka og legg berre opp til eitt rett svar frå elevane. Det kan vere nyttig.

Norsk Romsenter

Satellitter er kanskje noen av de beste instrumentene vi har til å forske på jordas miljø og klima. Men hvordan vet vi at målingene fra høyt i bane over jorda stemmer med virkeligheten?

NTNU

De kommer, undersøker, drar videre og overlater paret til seg selv, viser en ny studie. I fjor ble ni mennesker drept i partnervold.

Annonse

Annonse

Vi støtter forskning.no

Stillingsmarked

Saker fra våre eiere

Nordlandsforskning

Menn har designet mesteparten av løsningene vi omgir oss med. Her er fem eksempler på hva som skjer når tradisjonelt maskulint design blir utfordret.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Hunderørreten kan veie så mye som 20 kilo. Men de senere årene har den krympet. Hva har skjedd?

NTNU
Bakgrunn:

I århundrer, kanskje årtusener, har folk og fugl levd i et samspill med hverandre. Tradisjonen med å sanke inn dun fra ærfugl holdes fremdeles i hevd.

Saker fra våre eiere

NTNU
Nett-TV:

I middelalderen var de norske kirkene dekorert med tepper som fortalte bibelhistorien omtrent som en tegneserie. Høylandsteppet er det eneste som har overlevd tidens tann.

Havforskningsinstituttet

I område med godt utval vel hummar-hoene sexpartnar med stor kropp og knuseklo med musklar. Men fiskeri kan forstyrre skjønnheitsidealet.

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Innlandet

Tradisjonsmat har fått nytt liv. Lokale produsenter gir oss opplevelser og fortellinger. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Vi vet stadig mer om hvordan fisk og planter har det i innsjøer som blir brukt til å lagre vannkraft. Men hva skjer når energimarkedene endrer seg?

NORSØK - Norsk senter for økologisk landbruk

Rester fra vill fisk og tang og tare kan være godt egnet i økologisk dyrking, mener forsker bak nytt prosjekt.