En notis fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø - les mer.

Tyggegummi, melkeprodukter og oppdrettsfisk bidrar mest til eksponeringen av tilsetningsstoffet BHT fra mat. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Tyggegummi, melkeprodukter og oppdrettsfisk bidrar mest til eksponeringen av tilsetningsstoffet BHT fra mat. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Voksne blir ikke skadet av e-stoffet BHT

Det er lite sannsynlig at BHT vil forårsake skadelige helseeffekter hos voksne i Norge. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert om mengden butylert hydroksytoluen (BHT) som vi får i oss utgjør en helserisiko. Tilsetningsstoffet, også kjent som e-stoffet E321, er en syntetisk antioksidant som finnes i noen typer mat og dyrefôr. Det tilsettes blant annet for å hindre at fett harskner.

BHT brukes også i en rekke andre produkter, som for eksempel i matkontaktmaterialer, kosmetikk og kroppspleieprodukter. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA har satt en grense for et akseptabelt daglig inntak av BHT, som er 0,25 milligram per kilo kroppsvekt per dag.

Forskerne foretok en systematisk gjennomgang av vitenskapelig, fagfellevurdert litteratur for å finne ut hvor mye BHT det er i mat, husstøv, kosmetikk og kroppspleieprodukter. De vurderte kvaliteten på analysemetodene som ble brukt, og brukte bare data av tilstrekkelig høy kvalitet til å beregne samlet inntak av BHT. Utvalget av forskningsmaterialet viste at inntak av BHT fra mat utgjorde fra 41 til 59 prosent av den totale mengden.

Melk og melkeprodukter, tyggegummi og oppdrettsfisk bidro mest til eksponeringen fra mat. Av kosmetikk og kroppspleieprodukter utgjorde inntaket av BHT fra tannkrem og lipgloss via munnen fra 34 til 38 prosent. Opptaket av kosmetikk og kroppspleieprodukter fra hud utgjorde fra omtrent syv til 21 prosent. Tannkrem var den største enkeltkilden til inntak fra kosmetikk og kroppspleieprodukter. Bidraget fra husstøv var langt under en prosent.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø konkluderte med at det er lite sannsynlig at eksponering for BHT vil forårsake skadelige helseeffekter hos voksne.

Les hele risikovurderingen på nettsidene til Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Powered by Labrador CMS