En notis fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø - les mer.

Lorius domicella er en papegøyteart i familien Psittaculidae.
Lorius domicella er en papegøyteart i familien Psittaculidae.

Skal vurdere risiko ved kjøp og salg av utrydningstruede papegøyer

Papegøyer i alle regnbuens farger søkes importert til Norge. Flere av artene er utrydningstruet. Nå skal Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurdere hvilke effekter handelen har på bestanden.

Det er Miljødirektoratet som har bedt VKM om å utføre risikovurderingen. Bakgrunnen er at direktoratet får søknader om tillatelse til å importere utrydningstruede papegøyer. Vurderingen skal brukes i behandling av søknadene.

Utrydningstruede papegøyer

Det står totalt 55 utrydningstruede papegøyearter på listen til konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES. VKM skal begrense sitt arbeid til papegøyearter som er importert til, eller eksportert fra Norge siden 2010.

Den som vil importere en art som står på CITES´ liste til Norge, må både søke om tillatelse til utførsel fra en utenlandsk CITES-myndighet, og om tillatelse om innførsel fra Miljødirektoratet. Norge krever også eiersertifikat og merking av alle eksemplarer av levende utrydningstruede virveldyr.

Les mer om oppdraget på hjemmesidene til VKM

Powered by Labrador CMS