En notis fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø - les mer.

Ønsker du selskap av en ferskvannskreps, krabbe eller reke i akvarium i stua?
Ønsker du selskap av en ferskvannskreps, krabbe eller reke i akvarium i stua?

Kreps i stua kan være en risiko for norsk biologisk mangfold

Ønsker du selskap av en ferskvannskreps, krabbe eller reke i akvarium i stua? I så fall er du ikke alene om det. Men hvis krepsen rømmer, kan den i verste fall være en trussel for norsk natur.

Interessen for privat hold av krepsdyr er økende, ifølge Miljødirektoratet.

Derfor skal Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurdere om importerte krepsdyr kan etablere seg i norsk natur, eller om det er fare for at de har med seg smittestoffer, som kan være skadelige for norske krepsdyr.

Vurderingen skal omfatte risiko for etablering frem mot år 2100.

Risiko for edelkrepsen

Det er særlig edelkreps myndighetene er bekymret for. Den er rødlistet, det vil si at den er utrydningstruet.

Edelkreps er den eneste ferskvannskrepsarten som finnes naturlig i Norge. Den er sterkt truet som følge av krepsepest, som er en parasittisk eggsporesopp som er dødelig for edelkreps.

Eggsporesopp spres på mange måter, men har i stor grad blitt spredd gjennom utsetting av den invaderende arten signalkreps. Signalkreps er en såkalt invaderende art, og en bærer av krepsepest.

Prosjektet skal etter planen være ferdig innen utgangen av 2020.

Les mer om bestillingen

Powered by Labrador CMS