En notis fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø - les mer.

I Norge sår vi ut ville planter i stor skala, både i offentlig og privat regi.
I Norge sår vi ut ville planter i stor skala, både i offentlig og privat regi.

Hva skjer når vi sår blomster der de ikke hører hjemme?

Blomstene i veikanten og torvtaket på hytta er en fryd for øyet. De kan også være negative for miljøet, hvis de sås i områder hvor de ikke hører hjemme.

I Norge sår vi ut ville planter i stor skala, både i offentlig og privat regi. Nå skal Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurdere hvilke følger aktiviteten kan ha for norsk biologisk mangfold.

Kriterier for trygg utplanting

Oppdraget gjelder karplanter, som omfatter alle planter som vokser på landjorda unntatt moser. Trær er ikke med i oppdraget. Potensialet for å påvirke miljøet de plantes i, avhenger av hvordan de reproduserer og sprer seg.

VKM skal blant annet lage en oversikt over hvilke faktorer vi må legge vekt på hvis vi ønsker å så planter i andre områder enn de hører hjemme.

VKM skal lage kriterier for å vurdere hvilke planter som egner seg i ulike områder. De skal også peke på hvilke konsekvenser utsåing kan ha for plantene som vokser i området fra før.

Kan det for eksempel påvirke plantenes genetiske tilpasning til området? Det kan være en utfordring når det gjelder frøblandinger som inneholder flere ulike arter.

Regulert i lov

Miljødirektoratet er oppdragsgiver for prosjektet.

Det er ikke fritt fram å så planter ut i naturen i Norge. Det er regulert via naturmangfoldsloven. Loven skal ivareta mangfoldet av dyre- og plantearter, og at de finnes i levedyktige bestander der hvor de hører naturlig hjemme.

Miljødirektoratet skal bruke vurderingen fra VKM i forvaltning og håndtering av loven. Det er også et mål at arbeidet vil gjøre det lettere for forbrukerne å velge planter som ikke skader miljøet.

Etter planen skal den være klar til sommeren 2021.

Les mer om oppdraget

Powered by Labrador CMS