Denne artikkelen er produsert og finansiert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø - les mer.

Isbjørn står på listen over arter som er sårbare for handel, og som kan bli utrydningstruet hvis det ikke skjer i regulerte former. (Illustrasjon: Lamberrto / Shutterstock / NTB scanpix)
Isbjørn står på listen over arter som er sårbare for handel, og som kan bli utrydningstruet hvis det ikke skjer i regulerte former. (Illustrasjon: Lamberrto / Shutterstock / NTB scanpix)

Forskningsblikk på kjøp og salg av isbjørn

Hvilke effekter kan kjøp og salg av isbjørn og isbjørnprodukter ha for bestanden? Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er i gang med en risikovurdering for å få svar.

VKM skal først og fremst vurdere effekter på isbjørnbestander som lever i Canada. Årsaken er at Canada er det eneste landet i verden som tillater kommersiell eksport av isbjørn og isbjørnprodukter fra egne ville bestander.

Mer import til Norge?

Kjøp og salg av truede arter av ville dyr og planter på tvers av landegrenser er regulert gjennom Konvensjonen for internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES. CITES fordeler arter på tre lister, avhengig av hvor mye beskyttelse de trenger.

Isbjørn står på listen over arter som er sårbare for handel, og som kan bli utrydningstruet hvis handelen ikke skjer i regulerte former.

Det er en tendens til at innførsel av isbjørnprodukter fra Canada til Norge øker. Samtidig er det signaler om at utviklingen for flere isbjørnbestander i Canada er negativ.

I Norge er det Miljødirektoratet som gir tillatelse til import av isbjørn eller isbjørnprodukter til Norge. Miljødirektoratet skal bruke VKMs vurdering ved behandling av importsøknader.

Les mer om internasjonal handel med isbjørn og isbjørnprodukter på hjemmesidene til VKM

Powered by Labrador CMS