En notis fra Veterinærinstituttet - les mer.

MycoSafeBread skal utvikle norske brødprodukter som er skreddersydd for små barn med et absolutt minimum av mykotoksinet (muggsoppgiften) DON.
MycoSafeBread skal utvikle norske brødprodukter som er skreddersydd for små barn med et absolutt minimum av mykotoksinet (muggsoppgiften) DON.

Skal forske frem tryggere brød for barn

Veterinærinstituttet har fått innvilget en forskningssøknad på et samarbeidssprosjekt der kombinasjonen kornteknologi og kunnskap om mykotoksin-kjemi møtes.

Prosjektet skal bidra til at norske brødprodukter blir tryggere for små barn.

Prosjektet som går under kortnavnet MycoSafeBread har som hovedmål å lage mykotoksin-trygge brød, det vil si brød som har minimale nivåer av muggsoppgifter.

Bakgrunnen for prosjektet er at korn stadig inneholder muggsoppgifter som for eksempel DON, som er vanskelige å bryte ned og som overføres til maten vi spiser.

Småbarn spiser i gjennomsnitt mye mer brød enn voksne per kroppsvekt, og Vitenskapskomiteen for mat og miljø har anslått at inntaket av mykotoksinet DON hos barn overstiger det tolerable daglige inntaket (TDI) med 3-4 ganger.

De helsemessige konsekvensene av dette er ikke kjent, men tidligere forskning gjennomført ved Veterinærinstituttet viser at selv små mengder DON fører til atferdsendringer hos mus.

Prosjektsøknaden er innvilget av Forskningsrådet under kategorien Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling med tittel: Innovative cereal processing methods to produce mycotoxin-safe bread (MycoSafeBread).

Prosjektets varighet er satt til tre år, og partnere er Nofima, i tillegg til en referansegruppe bestående av ti representanter fra kornbasert næring samt Mattilsynet.

Les mer om forskningsprosjektet på hjemmesidene til Veterinærinstituttet

Powered by Labrador CMS