Bakgrunn: Fakta om skrapesjuke Nor98

Skrapesjuke Nor98 er en atypisk form for skrapesjuke.

Skrapesjuke tilhører gruppa prionsjukdommer (overførbare spongiforme encefalopatier) som også inkluderer kugalskap (bovin spongiform encefalopati, BSE) hos storfe og Creutzfeldt-Jakob sjukdom hos menneske.

Skrapesjuke Nor98 skiller seg fra klassisk skrapesjuke ved at symptomene fortrinnsvis er knyttet til bevegelsesapparatet, og at det hovedsakelig er eldre sauer som rammes. Det er ikke vist at skrapesjuke kan smitte til mennesker.

Skrapesjuke Nor98 ble påvist første gang i Norge i 1998, derav navnet Nor98. Siden er atypisk skrapesjuke påvist i de fleste land i Vest-Europa. De fleste av disse tilfellene har mye til felles med Nor98, og blir betegnet ”Nor98”, ”Nor98-like” eller ”atypisk skrapesjuke”.

Fra 1998 til og med midten av november i 2005 er skrapesjuke Nor98 påvist i 49 norske sauebesetninger. Sjukdommen ser ut til å forekomme over hele landet, og i tidsperioden fra 2000 til 2005 er den atypiske formen påvist hyppigere enn klassisk skrapesjuke.

 I Norge er skrapesjuke Nor98 sikkert påvist hos kun ett dyr i hver flokk. I enkelte andre land har en noen i få tilfelle diagnostisert to eller tre dyr med atypisk skrapesjuke i samme flokk. Skrapesjuke Nor98 ser derfor ut til å være en svært lite smittsom eller ikke smittsom sjukdom.

En kjenner ikke til hvordan sjukdommen eventuelt kan overføres. Det diskuteres om skrapesjuke Nor98 kan oppstå spontant, det vil si at den kan opptre uten at det foreligger noen form for smitte. Skrapesjuke Nor98 opptrer fortrinnsvis hos sauer med visse genetiske egenskaper knyttet til et spesielt protein, prionproteinet.

Skrapesjuke Nor98 er en sjukdom med et langvarig forløp. Gjennomsnittsalderen hos dyr med skrapesjuke Nor98 er 6 år, men sjukdommen er påvist hos dyr fra tre til ni år. Sjukdomsbildet er lite karakteristisk, men vanligst er det at dyret har endret oppførsel i flokken og viser symptomer som ustøhet, avmagring og bevegelsesproblemer.

Skrapesjuke Nor98 diagnostiseres på grunnlag av forandringer i hjernevevet (histopatologiske forandringer) og påvisning og karakterisering av resistent prionprotein (scrapie-prionprotein, PrPSc).

Skrapesjuke Nor98 skilles fra klassisk skrapesjuke på grunnlag av hjerneforandringene og ved at det resistente prionproteinet opptrer med et annet mønster ved immunologiske tester. I overvåkingsprogrammet for skrapesjuke har en påvist skrapesjuke Nor98 også hos sauer som ikke har vist sjukdomstegn.

Ved mistanke om skrapesjuke Nor98 skal en ta kontakt med Mattilsynets distriktskontor (Telefon 06040). Skrapesjuke Nor98 forvaltes som en gruppe B-sjukdom, og ved påvisning av sjukdommen vil Mattilsynet ilegge flokken offentlige restriksjoner.

Hva gjør Veterinærinstituttet når det gjelder skrapesjuke Nor98?

Veterinærinstituttet er forvaltningens vitenskapelige kompetansesenter for prionsjukdommer hos dyr og er hovedleverandør av forskningsbasert kunnskap om skrapesjuke Nor98 til forvaltningen, næringsliv og andre. Veterinærinstituttet er faglig medansvarlig for overvåkings- og kontrollprogrammet for skrapesjuke og utfører all laboratoriediagnostikk i forbindelse med programmet.

Forskere ved Veterinærinstituttet samarbeider med forskere i inn- og utland om å karakterisere sjukdommen og om utvikling av diagnostiske metoder. I en pågående feltstudie arbeides det med å avdekke faktorer som påvirker risikoen for at skrapesjuke Nor98 oppstår i saueflokker.

Powered by Labrador CMS