Fiskevirus rekordlangt nord

Det dødelige Viral hemoragisk septikemi virus (VHS-virus) er påvist på sild så langt nord som Finnmark. Viruset har aldri vært påvist så langt nord tidligere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

VHS-virus er påvist på sild i Finnmark. Dette er nordligste påvisning som noen gang er gjort. Foto: Anne Kristin Jøranlid
VHS-virus er påvist på sild i Finnmark. Dette er nordligste påvisning som noen gang er gjort. Foto: Anne Kristin Jøranlid

VHS-virus

Viral hemoragisk septikemi (VHS) er en alvorlig, smittsom virussykdom som rammer blant annet regnbueørret, men også andre fiskearter, både ville og i oppdrett.

Utbrudd kan forårsake store tap, og sykdommen er i Norge meldepliktig. Akutt sykdom kan gi høy dødelighet, blødninger i hud, muskulatur og indre organer, anemi, utstående øyne og utspilt buk.

VHS- viruset finnes i ulike varianter som grupperes i genotyper (Ia, Ib, Ic, Id, II, III, IVa, IVb). De ulike genotypene gir utbrudd av VHS hos ulike arter i ulike havområder.

Det finnes ingen behandling og utbrudd på oppdrettsfisk bekjempes med å slakte ut fisken.

Funnet som ble gjort under et kartleggingstokt ved Hammerfest i Finnmark, viser at villfisk også fra nordlige deler av Norskekysten kan inneholde VHS-virus på lik linje med villfisk i sør.

I 2007-2008 forårsaket VHS-virus dødelighet på regnbueørret i Storfjorden i Møre og Romsdal, og man ønsker å finne smittekilden til disse utbruddene.

For å få en oversikt over smittefare for norsk oppdrettsfisk, er Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet i gang med et storstilt kartleggingsprosjekt av villfisk langs norskekysten.

Ulik smittsomhet

Den VHS-positive silda ble tatt med trål under kartleggingsprosjektets første tokt fra Varanger til Trondheim. (Foto: Anne Kristin Jøranlid)
Den VHS-positive silda ble tatt med trål under kartleggingsprosjektets første tokt fra Varanger til Trondheim. (Foto: Anne Kristin Jøranlid)

VHS-virus finnes i flere varianter. Genotypen på silda fra Finnmark er en marin variant og denne regnes som lite smittsom for laksefisk.

– Men, som vi har lært fra viruset som forårsaket utbruddet i Storfjorden, skal vi ikke avvise disse marine variantene av VHS-virus som helt ufarlige for norsk oppdrettsfisk, sier Renate Johansen, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

VHS-viruset som gav dødelighet på regnbueørret i Storfjorden var en marin variant som før utbruddet bare var påvist på sild og torsk, og som ikke er regnet som farlig for laksefisk.

– Dette gjorde utbruddet unikt, ettersom man før har trodd at disse marine variantene ikke kunne utgjøre noen fare for oppdrettsfisk, sier Johansen.

En av variantene man frykter verst er en ferskvannsvariant som er svært dødelig for regnbueørret. Denne varianten er ikke påvist i Norge siden 1974. Marine varianter er funnet på villfisk langs norskekysten.

Første påvisning så langt nord

Tidligere undersøkelser av villfisk for VHS-virus har vist en svært lav forekomst i Nordsjøen. Påvisning av VHS-virus i Storfjorden har til nå vært den nordligste påvisingen i verden.

Undersøkelser lenger nord i Norskehavet og Barentshavet har tidligere ikke gitt noen påvisninger av VHS-virus, og man har derfor konkludert med at forekomsten her er lavere enn i sør.

Det nordlige funnet er svært langt nord i forhold til tidligere funn. Her vises utsnitt av geografisk distribusjon av VHS-virus som er påvist. (Foto: (Google Map))
Det nordlige funnet er svært langt nord i forhold til tidligere funn. Her vises utsnitt av geografisk distribusjon av VHS-virus som er påvist. (Foto: (Google Map))

– At vi på første tokt påviste VHS-virus på sild så langt nord som Finnmark er for så vidt ikke overraskende, men underbygger påstanden om at viruset finnes hos villfisk i alle havområder, sier forsker Nina Sandlund fra Havforskningsinstituttet.

Den viruspositive silda fra Finnmark ble tatt med trål på prosjektets første kysttokt fra Varanger til Trondheim, og totalt ble det tatt prøver av 1502 fisk fra hele 36 ulike fiskearter.

Ingen VHS-virus er så langt funnet i resten av fiskene fra dette toktet.

Powered by Labrador CMS