Runi Børresen har i mange år vært blant de fremste ekspertene i landet på spiseforstyrrelser. I november ble hun trukket frem i en eksklusiv liste i internasjonalt tidsskrift.  (Foto: Stian Kristoffer Sande)
Runi Børresen har i mange år vært blant de fremste ekspertene i landet på spiseforstyrrelser. I november ble hun trukket frem i en eksklusiv liste i internasjonalt tidsskrift. (Foto: Stian Kristoffer Sande)

Får utmerkelse for forskning på spiseforstyrrelser

Førstelektor Runi Børresens arbeid innen spiseforstyrrelse har blitt kåret til å være ett av de viktigste på feltet de siste 25 årene. Selv mener hun at norske myndigheter ikke har vært flinke nok til å bruke den kunnskapen som kom ut av arbeidet.

Det vitenskapelige tidsskriftet «Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention» lanserte 6. november en liste over de 25 viktigste forskningsartiklene tidsskriftet har trykket i løpet av sine 25 års eksistens. På listen havnet fagartikkelen til Børre. Hun skrev den sammen med kollega Anna Karlsen i 1994. Førstelektoren er beæret over å ha blitt trukket frem som en av de viktigste bidragsyterne på feltet.

– Det er selvsagt en ære og det er både med stolthet og ydmykhet at jeg har mottatt denne utmerkelsen, sier Børresen.

Fagartikkelen Børresen hedres for omhandler flere prosjekter hun ledet på 80- og 90-tallet. Det mest omfattende var «Prosjekt spiseforstyrrelser 93-95».

– Her jobbet vi systematisk med utvikling og implementering av «kjøreregler» for lærere og helsesøster, utprøving av samtalegruppemodeller for jenter i videregående skole samt en to-faset studie av et representativt utvalg av 9. klassinger i Buskerud, forteller Børresen. 

– Vi ønsket å kartlegge omfanget av spiseforstyrrelser, hvilken kunnskap de hadde om det, hvilken oppfølgning de fikk og hvilket behov de hadde. På bakgrunn av disse funnen skulle gammelt materiell revideres og nytt utvikles.

Powered by Labrador CMS