En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Forsker Evandro Fei Fang og professor Hilde Loge Nilsen under Rosa sløyfe-aksjonens tildeling 29. august 2019. (Foto: Kreftforeningen)
Forsker Evandro Fei Fang og professor Hilde Loge Nilsen under Rosa sløyfe-aksjonens tildeling 29. august 2019. (Foto: Kreftforeningen)

Vil lindre senskader etter cellegift

Publisert

Forsker Evandro Fei Fang og professor Hilde Nilsen er tildelt fem millioner kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen. De skal forske på forebygging og lindring av senskader på hjertet ved behandling med cellegift.

Brystkreft er den vanligste typen kreft blant norske kvinner. Det finnes mer enn 46 000 overlevende etter brystkreft i Norge. Mange av disse opplever senskader etter behandlingen, blant annet er skader på hjertet vanlig etter cellegift-behandling. Dette kan igjen redusere livskvaliteten for mange pasienter.

– Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere. I dag overlever heldigvis 9 av 10 brystkreft, men for mange har den tøffe behandlingen en høy pris: De får senskader, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Les mer om tildelingen av midlene på nettsidene til UiO.