Fra venstre: Titans redaktør Wenche Willoch, prisvinneren Céline Cunen og det Matematisk-naturvitenskapelige fakultetets visedekan Kristin Vinje. (Foto: Bjarne Røsjø, UiO)
Fra venstre: Titans redaktør Wenche Willoch, prisvinneren Céline Cunen og det Matematisk-naturvitenskapelige fakultetets visedekan Kristin Vinje. (Foto: Bjarne Røsjø, UiO)

Titan-prisen 2018 til Céline Cunen

Publisert

Titanprisen for 2018 ble 18. desember delt ut til forsker Céline Cunen ved Matematisk institutt. Prisen utdeles årlig til en forsker som har gjort en fremragende innsats med å formidle forskningen ved fakultetet.

Cunen har ifølge redaksjonen i Titan utmerket seg ved å kommunisere om statistikk på en overbevisende, morsom, viktig og interessant måte. Hun figurerte første gang i Titans spalter i 2016, da hun hadde regnet ut at dødsraten i den populære tv-serien Game of Thrones var realistisk.

– Hennes statistiske analyser viste at serien gir en ganske realistisk gjengivelse av antall døde sammenlignet med en ekte borgerkrig fra middelalderen, nemlig den berømte Rosekrigen, fortalte MN-fakultetets visedekan Kristin Vinje under en enkel seremoni i Titan-redaksjonens lokaler.

Den innsikten har siden vakt stor og positiv oppsikt både blant fredsforskere og historikere. I september deltok Cunen for eksempel på en paneldebatt ved Institutt for fredsforskning (PRIO), sammen med fredsforskeren Siri Aas Rustad og UiO-historikeren Hans Jacob Orning.

Les hele saken på nettstedet til Titan.