En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Unni Olsbyes syntetiske katalysatorer skal testes mot, lære av og forbedre enzym-katalysatorer i nytt stort forskningsprosjekt. (Foto: Ola Sæther/UiO)
Unni Olsbyes syntetiske katalysatorer skal testes mot, lære av og forbedre enzym-katalysatorer i nytt stort forskningsprosjekt. (Foto: Ola Sæther/UiO)

Storstilt EU-støtte til NMBU og UiO

Publisert

European Research Council (ERC) har tildelt rundt 100 millioner kroner over en seksårsperiode til de fire gruppene i prosjektet CUBE. To av de fire gruppene er norske, ledet av professor Vincent Eijsink frå NMBU og professor Unni Olsbye fra Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Industrien bruker store ressurser på å omdanne enkle molekyl med hydrogen og karbon til viktige råvarer for nyttige produkt, som plast og tekstilar. Om det internasjonale forskarteamet CUBE (Unravelling the secrets of Cu-based catalysts for C-H activation) finner katalysatorer som gjør prosessen enklere, så kan det spare globale ressurser og være positivt for miljøet.

En katalysator sørger for at kjemiske reaksjoner går fortere enn de ellers ville gjort. Enten det er mat som brytes ned inne i kroppen din, planter som vokser eller en fabrikk som lager plastprodukter du kjøper i butikken. I naturen er det enzymer, en type proteiner, som fungerer som katalysatorer. I industrien benytter man seg gjerne av syntetiske katalysatorer, stoffer som er laget og finpusset i laboratoriet.

De to typene katalysatorer tilhører hvert sitt fagfelt, og disse har ikke snakket så mye sammen. Men det skal endre seg. Nå skal forskere fra Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Torino, begge eksperter på syntetiske katalysatorer, samarbeide med enzymforskere fra Norsk miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Max Planck-instituttet i Mülheim.

– Vi skal kombinere deres kunnskap om enzymatisk katalyse med den kunnskapen vi har om syntetisk katalyse, sier professor Unni Olsbye ved Kjemisk institutt ved UiO.

Hun er koordinator for prosjektet som nå har fått støtte fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Hun tror bedre katalysatorer er nødvendig for å takle utfordringene verden står overfor.

Det europeiske forskningsrådets Synergy Grant er rettet mot grupper på to til fire forskere som er ledende innenfor sitt fagfelt. UiO/NMBUs forskningsprosjekt var det eneste norske som vant frem ved denne tildelingen.

Les mer om tildelingen på nettsidene til UiO og på nettsidene til NMBU