Voksne og barn er omgitt av skjermer fra morgen til kveld. Hvordan påvirker dette vår forståelse av verden? Og omvendt, hvordan påvirker vår forståelse av verden vår bruk av skjermer? (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)
Voksne og barn er omgitt av skjermer fra morgen til kveld. Hvordan påvirker dette vår forståelse av verden? Og omvendt, hvordan påvirker vår forståelse av verden vår bruk av skjermer? (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Skjermbruken vår under forskerlupen

Publisert

Vi bruker smarttelefoner og dataskjermer, ser på kino og TV, blir påvirket av reklame, og trer inn i virtuelle virkeligheter. Screen Cultures er et tverrfaglig forskningsområde som analyserer og reflekterer over hvordan skjermer påvirker hverdagslivet vårt.

Hovedtemaene for forskningen og undervisningen er:

  • Skjermhistorier og -teorier
  • Skjermestetikk
  • Skjermpolitikk
  • Skjermteknologier

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo har valgt ut fem forsknings- og undervisningsmiljøer som blir faglig prioritert, og bevilget 20 millioner kroner til hvert miljø over de neste fem årene for å oppnå disse målene.

Screen Cultures er et samarbeid mellom følgende institutter: Institutt for medier og kommunikasjon, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Institutt for lingvistikk og nordiske studier, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Institutt for musikkvitenskap.

Les hele saken på nettsidene til Universitetet i Oslo.