The Lancet-kommisjonen One Healths deltakere samlet utenfor Tøyen hovedgård. (Foto: UiO)
The Lancet-kommisjonen One Healths deltakere samlet utenfor Tøyen hovedgård. (Foto: UiO)

Skal se på samspillet mellom mennesker, dyr og miljøet

Forskere fra hele verden var samlet til det første møtet i The Lancet-kommisjonen One Health. Møtet fant nylig sted i på Blindern og på Tøyen hovedgård.

Medlemmene vedtok at kommisjonens hovedtema skal være å forbedre helsen til mennesker, dyr og økosystem gjennom integrerte tilnærminger.

I tillegg vedtok delegatene kommisjonens mål. Disse er ledende for hvordan kommisjonen og hver arbeidsgruppe vil gå frem de neste årene. Målene inkluderer å demonstrere mulighetene, utfordringene og verdivurderingen for en integrert tilnærming til artsmangfoldets helse, samt bærekraftig økonomisk utvikling i det 21. århundre.

Kommisjonen opprettet tre arbeidsgrupper som hver vil jobbe med en del av kommisjonens oppgaver de neste to årene. Gruppene skal se på disse temaene:

  • Delt miljø
  • Sikker mat og matproduksjon
  • Deling av medisiner og inngrep

Du kan lese mer om møtet på Universitetet i Oslo sine nettsider.