Forskerne vil finne mekanismene som ligger til grunn for hvordan mennesker oppfatter og bruker rytme. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Forskerne vil finne mekanismene som ligger til grunn for hvordan mennesker oppfatter og bruker rytme. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Skal forske på rytmesans

– Forstår vi mer av rytme, forstår vi mer av hvordan vi mennesker fungerer, sier professor Anne Danielsen.

Sammen med førsteamanuensis Alexander Jensenius, leder hun RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

RITMO er et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo, hvor Institutt for musikkvitenskap samarbeider med Institutt for informatikk og Psykologisk institutt.

– Vi er spente og gleder oss veldig til å komme i gang for fullt, sier Jensenius.

De neste ti årene skal forskerne ved RITMO forske på rytme i sin alminnelighet – ikke bare i musikk, men i alle felter av livet.

Visjonen for senteret er å identifisere mekanismene som ligger til grunn for hvordan mennesker oppfatter og bruker rytme.

Forskerne ved RITMO-senteret skal ikke bare bruke teknologi for å forstå rytmer. De skal også bruke teknologien til å utvikle rytmer som får datamaskiner eller roboter til å bevege seg rytmisk og sameksistere med oss mennesker rytmisk.

Les mer om prosjektet på Universitetet i Oslo sine nettsider.