En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Professor Øystein Gullvåg Holter i debatt om stemmerettsjubileet, likestillingens historie og likestillingslandet Norge med partileder Siv Jensen (FrP) og partileder Audun Lysbakken (SV).
Professor Øystein Gullvåg Holter i debatt om stemmerettsjubileet, likestillingens historie og likestillingslandet Norge med partileder Siv Jensen (FrP) og partileder Audun Lysbakken (SV).

Øystein Gullvåg Holter som nyslått emeritus

Publisert

Professor Øystein Gullvåg Holter gikk fra å være en travel professor til å bli en engasjert emeritus 1. mars 2020.

Gjennom en lang karriere har hans forskning fokusert på alt fra arbeidsliv og familie, kjønns- og likestillingsforskning, til økonomisk teori og historisk sosiologi.

Han har mye erfaring med samarbeid innenfor likestillingspolitikken, både i Norge og resten av Norden, men også med arbeidslivsorganisasjoner og næringslivet.

Holter fortsetter som forsker, blant annet på feltet kjønnsbalanse i akademia, og utvikler for tiden 'Janus-modellen' for å forklare det han kaller akkumulerte ulemper for kvinner.

Holter startet sin karriere som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 1980. Han tok sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 1997, og allerede to år etter, ble han bedømt som professorkompetent.

I 2006 tiltrådte Holter stillingen som forskningsleder ved Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), og i 2008 ble han ansatt som professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo.

De første tre årene var stillingen ved STK øremerket maskulinitets- og likestillingsforskning, etterfulgt av et ordinært professorat.

Les hele saken på hjemmesidene til Universitetet i Oslo