En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Universitetet i Oslo får sju nye sentre for forskningsbasert innovasjon - den beste SFI-tildelingen til UiO noensinne.
Universitetet i Oslo får sju nye sentre for forskningsbasert innovasjon - den beste SFI-tildelingen til UiO noensinne.

Nye sentre for forskningsbasert innovasjon ved UiO

Publisert

Forrige ukes tildeling fra Forskningsrådet er den beste UiO noensinne har oppnådd i en SFI-tildeling.

– Vi er stolte og veldig fornøyde, sier rektor Svein Stølen.

Det overordnede målet for SFI-ordningen er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

Ved utvelgelse av sentrene blir det lagt vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping innenfor temaområdene for sentrenes forskning. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Blir vertskap for ett av sentrene

– Tildelingen viser at UiO har forskningsmiljøer som er høyst relevante og attraktive inn i sentre for forskningsbasert innovasjon. Vi hevder oss tradisjonelt sterkt i tildelinger av sentre for fremragende forskning (SFF), så det er svært gledelig at UiO er på offensiven også når det gjelder SFI-er, sier Stølen.

Av de syv nye sentrene, blir UiO prosjekteier for SFI-et «Center for Space Sensors and Systems (CENSSS)» med Svein-Eirik Hamran som senterleder.

Hamran er professor i avdeling for autonome systemer og sensorteknologier ved Institutt for teknologisystemer, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det nye senteret vil fokusere på ulike aspekter av satellittsystemer for jordobservasjoner og utforsknings av «det nære rom».

Les mer om tildelingen og prosjektene på hjemmesidene til UiO