En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Professor Mette Halskov Hansen og flere andre forskere skal forske på asiatiske visjoner i globalt perspektiv.
Professor Mette Halskov Hansen og flere andre forskere skal forske på asiatiske visjoner i globalt perspektiv.

Millioner til forskning på asiatisk bærekraft

Publisert

Mette Halskov Hansen har fått 12 millioner kroner fra Forskningsrådet for å undersøke hva asiatisk filosofi og religion kan bety i den grønne omstillingen. Miljø- og klimakrisen krever kollektive og individuelle omstillinger. I Asia mobiliseres mange religiøse, spirituelle og filosofiske tradisjoner som grunnlag for denne omstillingen. Forskerne skal nå utforske hvordan dette foregår.

– I Kina, Taiwan og India har forskere, aktivister, og til og med noen politiske ledere, funnet inspirasjon i for eksempel buddhisme, konfusianisme, hinduisme og daoisme for å utvikle konkrete visjoner om bærekraftig fremtid, forteller Mette Halskov Hansen, professor i Kina-studier ved Universitet i Oslo.

– Samtidig har en rekke etablerte asiatiske religiøse og spirituelle organisasjoner i de seneste årene initiert helt nye miljø- og klimarelaterte aktiviteter, påpeker hun.

Prosjektet starter 1. oktober i år og vil strekke seg over en periode på seks år. I alt deltar ti forskere fra Norge, India og Kina.

– Miljø- og klimautfordringene er voldsomme. Dette er et tydelig signal fra Forskningsrådet om at også humanioraforskningen har en viktig rolle å spille når vi sammen skal løse de komplekse utfordringene vi står overfor, sier Bjørn Olav Utvik, instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved UiO.

Les mer om forskningsprosjektet på nettsidene til Universitetet i Oslo.