En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Camilla Grindheim Larsen har skrevet masteroppgave om bruk av kunstig intelligens i trendforskning.
Camilla Grindheim Larsen har skrevet masteroppgave om bruk av kunstig intelligens i trendforskning.

Kunstig intelligens bidrar til trendene

Motebransjen bruker kunstig intelligens for å analysere data fra nettsteder og sosiale medieplattformer. Slik skal de spå nye trender.

– Trend forecasting handler om å prøve å forutsi hvilke trender det er verd å satse på. Tradisjonelt gjøres det av kunnskapsrike og erfarne fagfolk som ofte støtter seg på sin intuisjon. Nå brukes i økende grad digitale verktøy og analyser, forteller Camilla Grindheim Larsen. Hun har skrevet masteroppgave om bruk av kunstig intelligens i trendforskning.

Mediebrukernes innflytelse vokser

Den digitale utviklingen gir moteindustrien nye muligheter til å kartlegge, forutsi og legge føringer for hva som kan bli trender. Dette sparer tid, og resultatene skal gi mer presise prognoser for hva som vil slå an hos forbrukerne.

– En stor del av informasjon om mote som er å finne på nettet kommer fra entusiastiske mediebrukere, sier Larsen. Både motebedrifter og forbrukere uttrykker sin sans for mote i den digitale sfære.

Larsen har dybdeintervjuet seks personer som jobber i trend- og motebedrifter. Hun har også analysert nettsidene til tre profesjonelle aktører innen trend forecasting.

– Funnene viser hvordan det oppleves å jobbe med trendutvikling i en tid hvor det digitale står sentralt. Studien avdekker temaer som bør ses nærmere på i forskning og i bransjen i tiden fremover, sier Larsen.

Les mer om masteroppgaven til Camilla Grindheim Larsen på UiOs nettsider

Powered by Labrador CMS