En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Koronapandemien tærer på oss psykisk

Flere er bekymret, føler på ensomhet, har søvnvansker og kjenner på angst og depresjon. Espen Røysamb, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, sier at koronapandemien har gjort mange av oss mer sårbare psykisk. De som var mest sårbare fra før, er spesielt utsatt. Han peker på tre mekanismer som kan trigge psykiske plager i forbindelse med pandemien:

1. De helt direkte mekanismene som følge av pandemien: Angst for det som skjer, utrygghet og følelsen av ikke å ha kontroll.

2. De indirekte mekanismene: Reaksjonen på sosial distansering, ensomhet, at mange faller ut av sine sosiale nettverk.

3. En tredje mekanisme: De økonomiske vanskene pandemien fører med seg. Mange blir permittert og får økonomiske vansker, som i seg selv er en belastning, også for psyken.

– Vi skal ikke undervurdere hvordan fraværet av de positive aktivitetene vi har vært vant til, som møte med kollegaer, reiser, fritid virker inn på oss. Mye av det sosiale påfyllet har blitt redusert, som følge av pandemien – og det er tyngende for mange, sier Røysamb. Han har et generelt råd: Aksepter at det er en vanskelig situasjon. Ring en venn. Eller ring en du vet trenger deg. Bruk de relasjonen som er der. Vi skal komme oss gjennom denne tiden sammen.

Tidligere i høst var koronapandemiens virkning på vår psykiske helse tema i podkasten Universitetsplassen LIVE. I den episoden snakker Espen Røysamb, generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse og blogger Eline Skår om pandemiens innvirkning på psyken.

Les hele saken på nettsidene til Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS