En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Situasjonen vi er i viser behovet for å ta bærekraftige globale helsebeslutninger. Nå ønsker universitetet å høre erfaringer fra internasjonale studenter.
Situasjonen vi er i viser behovet for å ta bærekraftige globale helsebeslutninger. Nå ønsker universitetet å høre erfaringer fra internasjonale studenter.

Korona-stipend til internasjonale studenter

Publisert

Studenter fra lavinntektsland som studerer ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og som møter økonomiske utfordringer grunnet COVID-utbruddet kan nå søke om å få et av 10 stipendier på 20 000 kroner. Selv om stipendene er behovsprøvet, er ikke dette å forstå som et nødfond. De blir delt ut fordi universitetet vil benytte studentenes spesifikke kompetanse.

Eivind Engebretsen, visedekan og arbeidende styreleder ved SHE, Senter for fremragende utdanning ved Det medisinske fakultet forklarer:

– Vi ønsker at de skal skrive korte essays der de beskriver sin læringssituasjon i et Korona-rammet Norge. Vi er interessert i de tankene de gjør seg i møte med Norge, med universitetet, med helsesektoren og med tanke på kontakten de har hatt med hjemlandet. Dette er fremtidige helseprofesjonelle beslutningstakere. Deres erfaringer vil prege dem og valgene de tar. Kanskje denne spesielle erfaringen kan gi grunnlag for læring i deres fremtidige helsefaglige yrkeshverdager?

Les mer om stipendet på nettsidene til UiO