Professor Jukka Corander ved UiO har fått 19,5 millioner fra Bergens forskningsstiftelse til et fireårig forskningsprosjekt på E. coli. (Foto: UiO)
Professor Jukka Corander ved UiO har fått 19,5 millioner fra Bergens forskningsstiftelse til et fireårig forskningsprosjekt på E. coli. (Foto: UiO)

Jukka Corander skal forske på E. coli og resistens

Publisert

Under ledelse av professor Jukka Corander ved Universitetet i Oslo vil forskere i inn- og utland ta for seg Escherichia coli (E. coli). Det er en bakterie som oftest forårsaker infeksjoner i blod og urinveier og som oftere enn før viser seg motstandsdyktig mot antibiotika.

Utvikling av antibiotikaresistens (AMR) er i stor grad knyttet til spesifikke genetiske varianter i de fleste bakteriearter. Disse høyrisikoklonene har i dag spredt seg over hele verden.

E. coli er definert som spesielt viktig av WHO i forhold til forskning på antibiotika og antibiotikaresistens.

– Skal vi klare å stoppe utvikling og spredning av antibiotikaresistens, må vi øke forståelsen av hvordan og hvorfor slike høyrisikokloner oppstår og spres, sier professor Jukka Corander.

Les hele saken på nettsidene til Universitetet i Oslo.