En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Professor Jukka Mähönen leder prosjektet Futuring Nordics. Forskere håper å kunne gi forskningsbaserte anbefalinger som gjør at bedrifter kan takle fremtidige utfordringer. (Foto: Eva Dobos, UiO)
Professor Jukka Mähönen leder prosjektet Futuring Nordics. Forskere håper å kunne gi forskningsbaserte anbefalinger som gjør at bedrifter kan takle fremtidige utfordringer. (Foto: Eva Dobos, UiO)

Hvordan skal vi overleve fremtiden?

Publisert

Kan den nordiske forretningsmodellen være et forbilde når bedriftene skal leve opp til krav om bærekraft i en globalisert og digitalisert verden? Prosjektet Futuring Nordics skal undersøke mulighetene. Jurister, informatikere og naturvitere samarbeider om å utarbeide en metode for å lage prognoser for bedrifter. De undersøker modeller som kan fungere under nye, fremtidige forhold.

– Vi ønsker å komme fram til en metode som vil hjelpe bedriftene å takle fremtidige utfordringer. Det kan være små butikker som selger mat eller klær, et samvirke, eller store selskaper som opererer i en internasjonal arena. Og istedenfor å se i glasskulen og spå om framtiden, ønsker vi å komme med forskningsbaserte anbefalinger, sier prosjektlederen, professor Jukka Mähönen.

Forskergruppen belyser styringsmodellen i Norden og karakteristiske trekk ved styring av ulike bedrifter, stiftelser og offentlige aktører. I en tid der det meste er internasjonalt og der nesten ingen bedrifter opererer bare i Norge eller Norden har forskerne en utfordring.

– Vi må ta høyde for at vi går inn i en tid hvor plattformøkonomi vil erstatte det gamle systemet der vi lettere kunne identifisere aktørene, sier Mähonen. Han forteller at digitalisering og plattformøkonomi stiller nye krav for rettslig regulering av virksomheter. Forskerne vil blant annet forsøke å finne ut om statlig regulering eller private avtaler er den beste form for regulering.

Universitetet i Oslo har mange prosjekter som samler forskere fra flere fagfelt i undersøkelser av det nordiske i en internasjonal kontekst. Forskerne i den omfattende satsingen UiO:Norden ser blant annet etter hva som skiller den nordiske forretningsmodellen fra andre.

Les mer om Futuring Nordics på nettsidene til Universitetet i Oslo