En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Forskerne har blant annet tatt del i et program for byutvikling i Trondheim, der også innbyggere ble med i prosessen og sendte blant annet inn skisser og forslag i en app, slik bildet viser.
Forskerne har blant annet tatt del i et program for byutvikling i Trondheim, der også innbyggere ble med i prosessen og sendte blant annet inn skisser og forslag i en app, slik bildet viser.

Hvordan kan innbyggerne få utvikle sin egen by?

Publisert

Forskere har undersøkt hvordan informasjonsteknologi og digitale løsninger kan bidra til mer innbyggerdrevet byutvikling. Innbyggere blir gjerne invitert til medvirkning, men få deltar. Ofte er folkelig engasjement begrenset til visse samfunnsgrupper.

– Åpne gode planleggingsprosesser demper konflikt og bygger ikke minst oppunder viktige demokratiske idealer, sier Ole Smørdal. Han er leder for faggruppa EngageLab ved Institutt for pedagogikk, UiO. Han har inntil nylig vært leder for 3C // Samskaping av fremtidens byer, et prosjekt der forskere har sett nærmere på folks muligheter til medvirke i byutvikling.

Forskerne tok del i to store prosjekter for byutvikling i Trondheim: Det ene var Campus-prosjektet der universitetet skal samlokalisere forskningsmiljøer og utvide Trondheim sentrum sørover. Det andre var utvikling av strategiplanen for kommunens sentrale områder, Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050.

Forskerne bidro med ulike løsninger. Et mål var å gjøre kompliserte planprosesser mer gjennomsiktige og enklere å forstå. Et annet var å legge til rette for å skape i samarbeid i utviklingsprosjektene, blant ved å utnytte sosiale medier. Forskerne har i tillegg utviklet en nettløsning som gjør det enklere for innbyggere og andre aktører å komme opp med forslag, delta i debatter om byens utvikling og være med på utvikle visjoner og scenarier.

Les hele saken på nettsidene til Universitetet i Oslo