En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Stipendiat Ole Andreas Kvamme disputerte 30. april. Han er glad for at den offentlige dimensjonen ved doktorgradsprøven blir ivaretatt, selv over nett.
Stipendiat Ole Andreas Kvamme disputerte 30. april. Han er glad for at den offentlige dimensjonen ved doktorgradsprøven blir ivaretatt, selv over nett.

Høytidelighet ved digitale disputaser

I disse dager gjøres mye digitalt –også doktorgradsprøver. Teknikken må være på plass, men minst like viktig er det å bevare åpenheten og den høytidelige stemningen. Ved Universitetet i Oslo var Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet først ute med å gjennomføre sin første digitale disputas 26. mars. Det utdanningsvitenskapelige fakultet er også i gang med digital løsning for doktorgradsprøven. Erling Framgard disputerte 23. april for og 29. april disputerte Ellen Os, begge ved Institutt for pedagogikk.

Stipendiat Ole Andreas Kvamme, ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning disputere 30. april. Professor Doris Jorde ledet denne disputasen.

– I en disputas har kolleger og akademikere en mulighet til å være kritiske, de kan lære noe og det er en seremoni der nye kolleger tas inn i det kollegiale fellesskapet. Høytideligheten rundt disputaser og ritualene vi har knyttet til dette belyser viktigheten av denne dagen for alle de involverte, også for familien. Denne dagen gir et glimt av hva kandidatens harde arbeid har ført frem til, og innsikt i funnene som presenteres i avhandlingen, sier Jorde.

Ved digital disputas vil stemningen som formidler publikums respons forsvinne. Den som disputerer vil kun se de to opponentene og disputaslederen på skjermen sin hele tiden, men ikke publikum.

– En viktig oppgave for meg, som disputasleder, vil være å ta ansvar for å videreformidle og dele disse følelsene og stemningene, og høytideligheten, gjennom skjermen, så godt jeg kan, sier Jorde.

Disputaslederen understreker at hun ikke tviler på at digital disputas vil bli en fin opplevelse for kandidatene fremover, og at de kan kompensere den fysiske feiringen etterpå med en digital skål.

Les mer om digital disputas på nettsidene til Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS