Fra v.: Eivind Engebretsen, Elin Olaug Rosvold, Ivar Gladhaug, Hilde Nebb, Jens Petter Berg. (Foto: Øystein Horgmo)
Fra v.: Eivind Engebretsen, Elin Olaug Rosvold, Ivar Gladhaug, Hilde Nebb, Jens Petter Berg. (Foto: Øystein Horgmo)

Her er Det medisinske fakultets nye ledere

Ivar Gladhaug blir dekan ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo.

Han presenterte nylig seg selv, prodekanene og visedekanene på et allmøte for ansatte og studenter.

– Vi har som mål å arbeide for en god samhandlingskultur mellom våre studenter, ansatte, instituttledelse og fakultet, for i fellesskap å bidra til god undervisning, forskning og innovasjon til beste for samfunnet og pasientene, sier Gladhaug.

Ledergruppen vil bestå av:

Jens Petter Berg – prodekan for forskning

Elin Olaug Rosvold – prodekan for medisinstudiet

Hilde Nebb – Visedekan for internasjonalisering og innovasjon

Eivind Engebretsen – Visedekan for postdoktor- og masterprogrammer

Les mer om gruppen på Universitetet i Oslo sine nettsider.