En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Alex Read på Clear-laboratoriet på Cern.
Alex Read på Clear-laboratoriet på Cern.

«Gudepartikkelen» higgs er ikke lenger like mystisk

Publisert

«Gudepartikkelen» higgs er ikke lenger like mystisk

I 2012 klarte forskere på Cern endelig å påvise higgspartikkelen. Partikkelakseleratoren ved Cern har ikke vært uvirksom i de sju årene som har gått.

– Nå er vi blitt veldig godt kjent med higgsbosonet, sier professor Alex Read til Titan.uio.no.

Han har vært med på higgsjakten helt siden 1990-tallet.

Hittil oppfører higgs seg akkurat som foventet, det vil si at den oppfyller prediksjonene fra Standardmodellen for partikkelfysikk.

Fysikerne har et håp om at higgs, når de blir enda bedre kjent med den, heller skal avvike litt fra forventningene. Da kan den nemlig peke ut hvor de skal lete etter en «ny fysikk», noe som kan forklare det som foreløpig ikke er på plass i Standardmodellen.

Les mer om hva fysikerne har avslørt om higgspartikkelen på Titan.uio.no