En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

(Illustrasjonsfoto: Syda Productions / Shutterstock / NTB scanpix)
(Illustrasjonsfoto: Syda Productions / Shutterstock / NTB scanpix)

– Glad for at retten til spesialundervisning beholdes

For et år siden holdt Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo konferansen «Spesialundervisning som virker». Fokus ble rettet mot gode evidensbaserte spesialpedagogiske tiltak for barn og ungdom med ulike typer utfordringer og lærevansker.

Instituttet mente at det var nødvendig å arrangere konferansen, siden det i den offentlige debatten ofte ble sagt at spesialundervisningen ikke virker. Det ble også nedfelt et forslag fra Nordahl-gruppen som var nedsatt av regjeringen at retten til spesialundervisning like gjerne kunne fjernes.

Nå, et år etter, kommer pressemeldingen fra regjeringen, om at den lovfestede retten til å få spesialundervisning beholdes.

– Vi er glade for at regjeringen ønsker å beholde rettigheten og også bedre kvaliteten på spesialundervisning, sier Ona Bø Wie, instituttleder ved institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Wie peker på den juridiske verdien denne retten innebærer. Foreldre kan kreve mer fra barnehagen, og skolen med rettigheter hjemlet i loven.

– Neste skritt bør være å definere og heve kompetansekravene til de som skal utøve spesialpedagogisk undervisning. Det bør vurderes om spesialpedagog skal være en beskyttet tittel. Vi vil følge nøye med på hva regjeringen gjør med tanke på kompetansekravene de nevner, fortsetter Wie.

Forskningsleder Monica Melby-Lervåg er enig.

– Vi er utrolig glade for at den individuelle retten til spesialundervisning beholdes. Det er viktig for barn og unge med læringsutfordringer, men også for de med store spesielle behov. Men per i dag ligger det store uutnyttede muligheter i spesialundervisning og tilpasset undervisning.

Melby-Lervåg sier at hun håper at det også lovfestes hvordan opplæringen skal gis og også hvilken kompetanse de som skal gi spesialundervisningen må ha.

Les mer på nettsidene til Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS