En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Alejandra Mancilla er førsteamanuensis i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.
Alejandra Mancilla er førsteamanuensis i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Får EU-midler for å forske på ressurskonflikter forårsaket av klimakrisen

Med ekstremvær, tørke og flom, må tilgangen til jordas naturressurser omfordeles. – Vi trenger nye rammer for forvaltningen av territorier, sier filosof Alejandra Mancilla, som nå er tildelt ERC Starting Grant.­

– Klimaendringene kaster om på våre politiske, samfunnsmessige og økonomiske rammer. I en verden hvor havnivåene stiger, og tørke, avlingssvikt, flom og ekstremvær blir normalen, trenger vi normative kriterier for å løse interessekonfliktene som vil oppstå om bruk av land og naturressurser, mener Mancilla.

Mancilla er førsteamanuensis i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Nå får hun 1,5 millioner euro, i et såkalt ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet, til prosjektet Dynamic Territory: A Normative Framework for Territory in the Post-Holocene. Prosjektet skal undersøke hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for forvaltning og fordeling av klodens ressurser.

– Klimakrisen utfordrer oss på mange ulike områder, og med Dynamic Territory viser Alejandra Mancilla hvilken sentral rolle humaniorafagene kan og bør spille når verdenssamfunnet må finne nye måter å vurdere rettigheter og ressurser, sier dekan Frode Helland.

Prosjektet Dynamic Territory skal bidra til å lage kriterier for et nytt rammeverk for territorieforvaltning på globalt nivå, og foreslå en revisjon av tradisjonelle forståelser av territorielle rettigheter og forpliktelser.

Dagens normative teorier om territorium hviler på antagelser om den sen-Holocene perioden, hvor klima, geografi og demografi er stabilt og forutsigbart. Prosjektet skal tenkte teoretisk om territorium i en tid med økende ustabilitet og uforutsigbarhet.

Ved å undersøke tre temaer: Mennesker i flyt, Distribusjon av områder og ressursbruk, og Forvaltning av globale systemiske ressurser, sikter prosjektet mot å formulere de første tverrfaglige normative teoriene om territorium, og å etablere et nytt forskningsfelt som skal undersøke normative spørsmål om territorium i en verden i endring.

Les mer om tildelingen og forskningsprosjektet på hjemmesidene til UiO

Powered by Labrador CMS