En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Et globalt team ledet av UiO har utviklet en standardisert versjon av helseinformasjonssystemet DHIS2 for overvåking av covid-19 som følger WHOs retningslinjer.
Et globalt team ledet av UiO har utviklet en standardisert versjon av helseinformasjonssystemet DHIS2 for overvåking av covid-19 som følger WHOs retningslinjer.

Deler teknologi som kan spore og begrense spredning av koronaviruset

Publisert

Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) samarbeider med WHO om systemer for helseovervåking. Nå er teknologien tilpasset koronaviruset Covid-19.

Siden 1996 har UiO utviklet programvareplattformen DHIS2. DHIS står for District Health Information Software og er et helseinformasjonssystem basert på åpen kildekode, mobilnettet og mobile enheter.

UiO samarbeider blant annet med Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Det Globale Fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) for å styrke informasjonsbruk i helsesektoren i land med stor sykdomsbyrde.

– Systemet er per i dag i bruk i 67 land i Afrika og Asia. Nye tilpasninger av DHIS2 gir nå mulighet for å registrere og spore mistenkte og bekreftede tilfeller av covid-19, samt raskt analysere og presentere dataene, sier Kristin Braa ved Institutt for informatikk ved UiO.

Les mer om samarbeidet på UiOs hjemmesider