Forskere ved det nye senteret skal blant annet undersøke fiskeoppdrett, energiproduksjon og landbasert industri. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Forskere ved det nye senteret skal blant annet undersøke fiskeoppdrett, energiproduksjon og landbasert industri. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Åpner nytt forsknings-senter for grønn innovasjon

Tirsdag 7. mai åpner INTRANSIT, et senter tilknyttet Universitetet i Oslo.

Prosjektet har fått 42 millioner kroner av Norges forskningsråd til å studere betingelsene for grønn og smart omstilling innenfor norsk industri og næringsliv.

Prosjektleder og professor Taran Thune forteller at senterets mål er ambisiøst.

– Vi skal undersøke mulighetene for et strukturelt skifte i norsk økonomi. Den mest konkurransedyktige og dynamiske delen av næringslivet i Norge er i dag knyttet til oljesektoren.

– Men kan man tenke seg en økonomi som er mindre avhengig av olja, og hvor industrien samtidig beveger seg i en grønnere retning? spør Thune.

Foruten energiproduksjon, er det maritim transport, landbasert industri, samt akvakultur og fiskeoppdrett som gjøres til studieobjekter, når INTRANSIT i de kommende åtte årene skal undersøke driverne for grønn og smart omstilling i Norge.

INTRANSIT henter også kompetanse fra Sintef Digital, Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og Copernicus Institute for Sustainable Development ved Utrecht Universitetet i Nederland. Senterets ambisiøse siktemål er med andre ord paret med solid og tverrfaglig ekspertise.

– Tverrfagligheten kommer litt av seg selv, når man jobber med konkrete problemstillinger definert av verden utenfor akademia, sier Thune.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Universitetet i Oslo.