Ved å studere svulstene ser vi tydeligere hva som karakteriserer disse. Denne kunnskapen kan vi bruke til å utvikle mer persontilpasset behandling, sier kreftforskeren, sier professor Kjersti Flatmark. (Foto: UiO)
Ved å studere svulstene ser vi tydeligere hva som karakteriserer disse. Denne kunnskapen kan vi bruke til å utvikle mer persontilpasset behandling, sier kreftforskeren, sier professor Kjersti Flatmark. (Foto: UiO)

6,5 millioner til forskning på kreftspredning til bukhinnen

Professor Kjersti Flatmark er tildelt 6,5 millioner kroner fra Kreftforeningen til å videreføre forskningsprosjektet «Genanalyser av kreftspredning til bukhinnen».

Flatmarks prosjekt har allerede pågått i flere år. Forskerteamet har samlet inn vevsprøver fra en rekke pasienter med spredning til bukhinnen av tykktarm- og endetarmskreft.

Nå blir neste steg å analysere svulstvevet og kartlegge hvorfor spredningssvulster til bukhinnen er aggressive og lite reaktive på behandling.

Årlig oppdages 4000 nye tilfeller av tykktarmskreft og endetarmskreft i Norge. De to kreftformene er blant de vanligste og rammer like mange kvinner og menn.

Spredning til bukhinnen oppstår når kreftceller løsner fra en svulst og går direkte ut i bukhulen. Tilstanden har dårlig prognose, og det trengs mer effektiv behandling.

– Vi må lære mer om denne spredningsformen. Svulster som trives med å vokse isolert i bukhinnen, ser ut til å opptre litt annerledes. Ved å studere svulstene ser vi tydeligere hva som karakteriserer disse. Denne kunnskapen kan vi bruke til å utvikle mer persontilpasset behandling, sier kreftforskeren.

Les mer om prosjektet på Universitetet i Oslos nettsider.