En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Professor Geir Flikke skal lede et internasjonalt forskningsprosjekt om Ukraina etter 2013.
Professor Geir Flikke skal lede et internasjonalt forskningsprosjekt om Ukraina etter 2013.

10,2 millioner til forskning på Ukraina

Publisert

Hva har skjedd i Ukraina etter at protestene på Maidan-plassen stilnet? Geir Flikke er professor i Russland-studier og han skal nå lede et internasjonalt forskingsprosjekt der målet er å undersøke spørsmålet i et nytt internasjonalt forskningsprosjekt. Prosjektet «National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine» skal vare ut 2024 og er finansiert av Forskningsrådet.

– Ukraina har vært et prøverør både for demokratiske reformer, og for tilbakeslag mot disse. Et viktig mål for dette prosjektet er å styrke kunnskapen om Ukraina i Norge. Muligheten til å rekruttere og utdanne en doktorgradsstipendiat i Ukraina-kunnskap her i landet har vært en viktig motivasjon for å søke finansiering av dette prosjektet, forteller han.

Forskerne skal se på innføringen av ulike politiske reformer i Ukraina etter 2013, og undersøke om konsolideringen av en ukrainsk nasjonal identitet har noen effekt på oppfatningen av reformer. De skal også undersøke hva konflikten med Russland betyr for Ukrainas stats- og nasjonsbygging. Et sentralt spørsmål vil være: Kan det ukrainske eksemplet bringe nye innsikter i stats- og nasjonsbyggingsprosesser i EUs naboregion?

Les mer om forskningen på nettsidene til Universitetet i Oslo