Med livaktige rekonstruksjoner basert på den nyeste forskningen, kan publikum nå for første gang i Norge stå ansikt til ansikt med flere av våre egne og andre dyrs utdødde forfedre. (Illustrasjon: www.10tons.dk)
Med livaktige rekonstruksjoner basert på den nyeste forskningen, kan publikum nå for første gang i Norge stå ansikt til ansikt med flere av våre egne og andre dyrs utdødde forfedre. (Illustrasjon: www.10tons.dk)

Utstilling viser hvordan livet på jorda har utviklet seg

Den vanlige fortellingen om evolusjonshistorien begynner gjerne med livets opprinnelse og ender med nålevende arter. I denne utstillingen går Naturhistorisk museum, UiO, motsatt vei. De har valgt en dekonstruerende reise gjennom evolusjonshistorien. Slik kan du se hvordan ulike dyrs særtrekk har utviklet seg og dermed tydelig se slektskapet mellom dyregrupper. 

Utstillingen fokuserer på noen av de mest dramatiske hendelsene i evolusjonshistorien ­– overgangen fra vann til land og fra dinosaur til fugl. Dette var overganger som ga opphav til store og dyregrupper som dominerer landjorda i dag. 

I tillegg tar utstillingen for seg menneskets evolusjonshistorie. Langs menneskets grein kan du vandre fra oss selv, via fossiler av huleboere og apemennesker, og videre bakover sammen med våre nære og ikke fullt så nære slektninger til de første pattedyrene og deres forfedre.

For første gang i Norge kan du nå se hele skjelett-modeller av Lucy (en 3,2 millioner år gammel Australopithecus afarensis) og en neandertaler, noen av våre mest ikoniske slektninger. 

Powered by Labrador CMS