Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Eirik Årsand (til venstre) og Gunnar Hartvigsen er IT-professorer ved helseteknologistudiet ved UIT Norges arktiske universitet.
Eirik Årsand (til venstre) og Gunnar Hartvigsen er IT-professorer ved helseteknologistudiet ved UIT Norges arktiske universitet.

– Vi trenger en digital revolusjon i helsevesenet

To IT-professorer mener at dagens korona-situasjon viser hvor viktig det er å ha nok helsepersonell. I krisesituasjoner er det behov for å tenke på nye måter. Når mange blir syke på én gang, er det ikke plass til alle på intensivavdelingene. Forskerne sier det haster med å få på plass god teknologi i helsevesenet. De ser for seg nye teknologiske løsninger for å behandle og overvåke et stort antall pasienter i deres egne hjem.

Gunnar Hartvigsen er professor ved Institutt for informatikk. Han er en av pionerene som var med å starte opp det norske fagmiljøet for telemedisin et par tiår tilbake – det som i dag er blitt til Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hans kollega Eirik Årsand er professor i cyber-fysiske systemer og landets ledende forsker innen selvhjelpssystemer for personer med diabetes.

Begge mener at teknologi blir ekstremt mye viktigere framover. Om få år vil også de store etterkrigskullene ha behov for eldreomsorg. Da blir teknologi viktig for å klare å ta vare på alle sammen. De to professorene underviser studenter innen helseteknologi.

Les hele saken på nettsidene til universitetet for å se hva studentene kunne tenke seg å finne opp.

Powered by Labrador CMS