En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Når barnehager og skoler er stengt, har sårbare barn det verst.
Når barnehager og skoler er stengt, har sårbare barn det verst.

– Vi kan hjelpe barn som sliter nå

Barnepsykolog Charlotte Reedtz og psykologspesialist Catharina Elisabeth Arfwedson Wang ved UiT Norges arktiske universitet er begge bekymret for sistuasjonen til mange barn som på grunn av korona-tiltakene nå må være hjemme hele døgnet.

– Hvis ting er tungt for voksne nå, så er det også tungt for ungene deres. Hvis voksne har bekymringer fordi de er permitterte og om økonomien, så er dette belastninger og bekymringer som ungene deler, sier Charlotte Reedtz.

Hun mener at sosial støtte for andre utenom familien nå er viktig. Denne støtten gis vanligvis av lærere, barnehagepersonell, venner, besteforeldre, øvrig familie, trenere og andre ledere av fritidsaktiviteter, som nå i stor grad er fraværende. Reedtz mener at det nå er viktig at vi som har kapasitet og ressurser, tenker etter hva vi kan bidra med sosialt.

Les forskernes råd til foreldre og andre voksne på nettsidene til UiT

Powered by Labrador CMS