Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Forskere ved RKBU Nord er i gang med å utvide spørreundersøkelsen til å omfatte flere unge. Fra venstre: Postdoktor Sabine Kaiser, førsteamanuensis Henriette Kyrrestad og professor Monica Martinussen.
Forskere ved RKBU Nord er i gang med å utvide spørreundersøkelsen til å omfatte flere unge. Fra venstre: Postdoktor Sabine Kaiser, førsteamanuensis Henriette Kyrrestad og professor Monica Martinussen.

Ungdom vil ha mer informasjon om koronaviruset

En tredjedel av de unge er middels fornøyd med informasjonen om korona-krisen.10 prosent er direkte misfornøyd, viser en ny rapport.

Voksne oversvømmes av informasjon om koronaviruset, barn får tilpasset informasjon gjennom egne pressekonferanser og sendinger på for eksempel barnekanalen NRK Super.

Men hva med ungdommen? Hva syns de om informasjonen?

En fersk undersøkelse fra UiT viser at selv om litt over halvparten av ungdommene mener informasjonen er god, så er det fortsatt mange som har behov for mer tilpasset og tydelig informasjon rettet mot ungdom.

Spørreundersøkelsen var hovedsakelig rettet mot videregående elever i Troms og Finnmark, men har også vært åpen for ungdom fra resten av landet. Ungdommene har svart på hvordan de har oppfattet koronainformasjonen som er gitt i perioden 16.–26. mars.

Foreløpige resultater fra undersøkelsen er nå publisert i en rapport.

Bør tilrettelegge for mer informasjon

– Selv om mange er fornøyd med informasjonen, er det er litt over 30 prosent som bare er middels fornøyd, og 10 prosent som er direkte misfornøyd, sier professor og prosjektleder for undersøkelsen Monica Martinussen ved RKBU Nord.

Hun og to andre forskere ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord) står bak spørreundersøkelsen. Dette er et senter ved UiT Norges arktiske universitet som tilbyr støtte til kommunale tjenester innen barnevern og psykisk helse for barn og unge.

Sammen med førsteamanuensis Henriette Kyrrestad og postdoktor Sabine Kaiser har Martinussen sett nærmere på hva ungdommene etterspør.

Vil vite om skole, sykdommen og fremtiden

Det ungdommene er opptatt av kan grovt deles inn i tre kategorier:

  • Skole og eksamen
  • Selve sykdommen, inkludert karanteneregler, smitte, hvem som er i risikogruppen og lignende fakta og informasjon.
  • Fremtiden, med spørsmål om hvordan vil det gå med økonomien til Norge, når forskerne kan ha klar en medisin og hvor lenge dette skal vare.

– Vårt råd er at det sørges for mer tilrettelagt informasjon rettet mot ungdom. Dette er unge voksne som er i en overgangsfase i livet. De er på vei mellom ulike skoletilbud eller de skal i jobb. De trenger mer informasjon som er rettet mot de tingene de er opptatt av, sier Martinussen.

– De unge trenger mer informasjon, sier professor Monica Martinussen.
– De unge trenger mer informasjon, sier professor Monica Martinussen.

Internett er viktigst

De mest brukte informasjonskildene for å få informasjon om koronaviruset var internett, etterfulgt av avis/nettavis og TV.

Martinussen peker på at det finnes enkelte kommuner som har gjennomført tiltak for å gi tilpasset informasjon til barn og unge. For eksempel arrangerte Tromsø kommune en egen spørretime 3. april.

Forskerne foreslår tiltak som spørretime og pressekonferanse for ungdom.

Ungdom oppga i denne undersøkelsen aviser/nettaviser som beste kilde til informasjon. En anbefaling er å bruke disse mediene til å publisere mer informasjon tilpasset ungdom.

Nettbaserte plattformer som Ung.no, hvor ungdom kan stille spørsmål og få kvalitetssikrede svar, kan også være viktig kilder for å nå ungdom.

Forskerne vil spørre flere unge

Siden dette er en pågående situasjon og ting endrer seg raskt, så vil undersøkelsen være åpen og tilgjengelig for å samle inn data i tiden fremover også.

Forskerne sier at ungdom mellom 16 og 19 år fortsatt kan svare på spørreundersøkelsen som på ligger på nettsidene til universitetet.

Forskerne har tidligere vært interessert i å finne ut mer om hvordan man best kan kommunisere med ungdom i utfordrende situasjoner. Nå som denne situasjonen oppsto, så var det en unik mulighet til å finne ut mer, ifølge Monica Martinussen.

– Jeg fikk ideen tidlig om morgenen den 16. mars og gikk på jobben og snakket med flinke kollegaer. Før lunsj hadde vi undersøkelsen klar, forklarer hun.

Rapporten er en foreløpig redegjørelse for funnene i spørreundersøkelsen og overleveres til Helsedirektoratet og Bufdir, samt til fylkeskommunene i nord.

Referanse:

Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser og Monica Martinussen: Ungdoms opplevelse av informasjon som gis om koronaviruset (Covid-19): En foreløpig rapport. RKBU Nord rapport, 2020.

Powered by Labrador CMS