En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Leder for UiTs "Nordpol-tokt", professor i marinbiologi Hans Christian Eilertsen foran forskningsskipet Kronprins Haakon. (Foto: Trude Haugseth Moe)
Leder for UiTs "Nordpol-tokt", professor i marinbiologi Hans Christian Eilertsen foran forskningsskipet Kronprins Haakon. (Foto: Trude Haugseth Moe)

Skal på tokt mot nordpolen for å finne medisiner

Publisert

Onsdag kastet FF “Kronprins Haakon” loss fra havna i Tromsø, med kurs mot Nordpolen. Dersom UiT-forskerne når polpunktet, vil det være første gang en norsk forskningsekspedisjon på et norsk forskningsfartøy når Nordpolen.

Det faglige målet for forskerne er såkalt marin bioprospektering; å samle kjemiske og biologiske forbindelser fra havet som kan være til nytte for menneskeheten, for eksempel i medisiner mot kreft, diabetes, betennelser og mye annet.

Ekspedisjonen vil derfor være nyttig om de når verdens nordligste punkt eller ei. Men ekspedisjonsleder, professor ved Norges Fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet, Hans Christian Eilertsen, har veldig lyst til å nå Nordpolen.

– Det er på tide at et norsk forskningsskip når Nordpolen. Norske forskere har selvsagt vært der før, men man har da “haiket” med andre lands isbrytere, sier Eilertsen.

Eilertsen, som selv er professor i oseanografi og planteplankton, forteller engasjert om mulighetene under havoverflata.

– Alle medisiner vi har i dag er avledet fra landplanter. Men kloden består jo av mye mer hav enn land! Livet i havet har en lang evolusjon bak seg og det fins et enormt uutnytta potensial her, sier Eilertsen.

Og jo mer ekstreme forholdene er i havet, jo mer interessant er det for forskerne.

I havet i nordpolområdet er det meste ekstremt: de lave temperaturene, det høye trykket på tre-fire tusen meters dyp og mørket. Her lever unike organismer med ekstreme egenskaper, forteller Eilertsen.

Les mer om turen på UiT sine nettsider.