En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

– Fotball er Norges største idrett for kvinner. Vi har over hundre tusen aktive jenter og kvinner i fotball, sier leder for avdelingen for elitefotball i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness. Her fotballspiller Ina Birkelund under kamp med TIL Damer. (Foto: Gry Berntzen)
– Fotball er Norges største idrett for kvinner. Vi har over hundre tusen aktive jenter og kvinner i fotball, sier leder for avdelingen for elitefotball i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness. Her fotballspiller Ina Birkelund under kamp med TIL Damer. (Foto: Gry Berntzen)

Får 42 millioner kroner for å forske på kvinnelige fotballspillere

Tromsø får nytt senter for forskning på kvinnefotball:

– Hovedmålet er å få fundamental innsikt i hva som påvirker prestasjonsevnen og den generelle helsen hos kvinnelige elitespillere, og kunne tolke funnene slik at norsk, og internasjonal, kvinnefotball kan nå nye sportslige høyder med sunne spillere, sier forskningsleder Svein Arne Pettersen.

Tromsø forskningsstiftelse og UiT Norges arktiske universitet går inn med 21 millioner kroner hver for å støtte Senter for kvinnefotball.

– Prosjektet er viktig fordi det finnes lite forskning på kvinneidrett, sier forskningsleder Svein Arne Pettersen, som også er førsteamanuensis ved Idrettshøgskolen ved UiT.

– Hittil har vi i hovedsak overført resultater fra treningsstudier utført på menn til kvinner, selv om vi vet at det mellom kjønnene blant annet er store hormonelle forskjeller som for kvinnenes del varierer i løpet av menstruasjonssyklusen.

Fra UiT er det hele tre fakulteter som skal samarbeide. Forskningen kan deles inn i tre hovedområder. En forskningsgruppe skal forske på fotballfysiologi, psykologi og medisin for å få innsikt i disse helsefaktorene hos kvinnelige elitespillere. En annen gruppe skal ivareta systemer for datasikkerhet og bruk av kunstig intelligens i prosjektet, og en tredje gruppe skal forske på klubborganisasjoner sett i et kjønnsperspektiv.

Les mer om tildelingen og forskningen på hjemmesidene til UiT

Powered by Labrador CMS