Sikker i sølvfarget bil

Ta med airbag, ABS-bremser og en dæsj lys billakk om du vil kjøre trygt. Biler med hvit eller lys farge er mindre utsatt for ulykker, viser statistiske undersøkelser. Og den tryggeste fargen er sølv.

"Sikker bil?"
"Sikker bil?"

Kjører du en sølvfarget bil, er du mindre utsatt for alvorlige ulykker - men har du en brun bil er du ille ute, konkluderer et australsk-newzealandsk forskerteam.

De har undersøkt ulykkesbiler og hva som er den vanligste “ulykkesfargen”.

Undersøkte 1 159 bilister

Forskerne fra University of Sydney og University of Auckland undersøkte trafikkulykker i New Zealands Auckland-region i perioden april 1998 - juni 1999. 571 ulykkestilfeller med alvorlige personskader ble sammenlignet med et representativt utvalg av 588 biltrafikanter på veinettet i området. Dermed kunne man se om det var noen tendens for ulykkesbilenes farger.

Det viste seg at hvitt var den vanligste bilfargen, både for ulykkesbilene og “kontrollbilene”. Men det var også omtrent den eneste likheten.

Halvert risiko for sølvfarge

Ifølge tallene hadde sølvfargede biler bare halvparten så stor risiko som hvite biler for å bli innblandet i alvorlige trafikkulykker.

- Vi fant en signifikant reduksjon i risikoen for alvorlig personskade for sølvfargede biler sammenlignet med hvite biler, skriver forskerne i British Medical Journal.

Kanskje sølvfargens mulighet til å reflektere gjør den mer synlig og dermed øker tryggheten, spekulerte de.

Risikabel brunfarge

"Usikker bil?"
"Usikker bil?"

Den største ulykkesrisikoen hadde personer i brune biler, men også i svarte og grønne biler hadde man en høyere risiko enn i en hvit bil. Andre farger kom bedre ut.

- Faren for alvorlig personskade i gule, grå, røde og blå biler var ikke signifikant forskjellig fra risikoen i hvite biler, skriver forskerne.

- Få flere sølvfargede biler

De påpeker at det er usikkert om denne farge-effekten er en generell tendens, men mener fenomenet bør utnyttes.

- Hvis vi vet at noen bilfarger er farligere enn andre, kan vi spare liv ved å fase dem ut, sier forsker Sue Furness fra University of Auckland til den australske avisa The Age.

- Å øke andelen av sølvfargede biler kunne være en effektiv passiv strategi for å redusere skadegraden ved trafikkulykker, foreslår de australske og newzealandske forskerne i British Medical Journal.

Mindre synlig?

Men konklusjonen får motbør fra bladets lesere. Flere mener sølvfargede biler tvertimot er mindre synlige og vanskelige å skjelne fra veidekket, spesielt på grå dager. Og sølvfargete biler kan være mer vanlige blant dyre modeller, som har ekstra sikkerhetsutstyr og beskytter mer i ulykker. Dette kan slå ut på ulykkesstatistikken, fremhever kritikere.

Powered by Labrador CMS