Enda lengre holdbarhet

Nå blir det mulig å forlenge holdbarheten på fersk fiskefilet. Eksport av fersk fisk vil dermed bli lettere for norsk fiskeindustri, som har lang vei til markedene ute i Europa.

Publisert
"Dette er en superkjølt torskefilet, klar for eksport. Fordi noe av vannet i fileten fryser under superkjøling vil den bli hardere og stivere enn en filet kjølt på vanlig måte."
"Dette er en superkjølt torskefilet, klar for eksport. Fordi noe av vannet i fileten fryser under superkjøling vil den bli hardere og stivere enn en filet kjølt på vanlig måte."

Superkjøling er betegnelsen på metoden, som innebærer at fiskefileten kjøles ned til mellom minus én og minus to grader.

Minusgradene til tross; fiskemuskelens spesielle egenskaper gjør at bare en liten del av vannet i fileten fryser ved denne temperaturen.

Dermed vil ikke muskelcellene sprenges på grunn av isdannelse, som ved vanlig frysing, og fileten beholder de egenskapene som kjennetegner kvaliteten til en fersk filet.

Ett til to døgn

- Forsøket vi utførte viser at holdbarhetstida ble forlenget med ett til to døgn når fileten hadde vært superkjølt, sier seniorforsker Leif Akse ved Fiskeriforskning.

I forsøket ble torsk filetert, superkjølt og pakket ved Aker Seafoods anlegg i Hammerfest, og deretter fraktet til bedriften Thorfisk i Danmark. Den superkjølte fisken, som ble sendt i kasser uten is, ble sammenlignet med filet som var kjølt med vanlig is under transporten.

I Thorfisks anlegg ble filetene kuttet i mindre stykker og pakket i såkalt modifisert atmosfære, slik bedriften gjør med sine vanlige brettpakkede torskeprodukter av filet.

Modifisert atmosfære innebærer at oksygenet erstattes av andre gasstyper for å hemme bakterieveksten og dermed forlenge holdbarheten. I dette tilfellet ble produktene lagret videre ved pluss to grader til holdbarhetstidens utløp, og underveis ble kvaliteten sjekket.

Sparer penger og miljø

Den forlengede holdbarheten som superkjøling gir, kan være viktig for norsk fiskeindustri fordi det tar lang tid å transportere fisken ut til markedene i Europa.

Superkjøling gjør det også mulig å spare fraktkostnader fordi det ikke brukes is i fiskekassene. I stedet for å pakke fem kilo fisk og én kilo is, kan det legges seks kilo filet i kassen.

Lavere transportvolum gir også miljøgevinster fordi det trengs færre trailere for å frakte fisken.

Industri og forskning

Prosjektet er et samarbeid mellom Filetforum i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Aker Seafoods Finnmark, Thorfisk, SINTEF Energiforskning og Fiskeriforskning. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Fiskeriforsknings rapport om superkjøling finner du på disse sidene.