En notis fra Sykehuset Innlandet HF - les mer.

Ved oppnevning av nye styrer er styresammensetningen tilpasset det enkelte helseforetak. Her fra Sykehuset Innlandet på Lillehammer.
Ved oppnevning av nye styrer er styresammensetningen tilpasset det enkelte helseforetak. Her fra Sykehuset Innlandet på Lillehammer.

Nytt styre i Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet onsdag 5. februar sak om eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

De nye styrene har funksjonstid fra 26. februar 2020 til februar 2022.

Slik blir sammensetning av de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuset Innlandet HF:

  • Styreleder Toril B. Ressem (ny)
  • Nestleder Torbjørn Almlid (ny)
  • Styremedlem Torunn Aas Taralrud (ny)
  • Styremedlem Daniel Haga (gjenvalg)
  • Styremedlem Ivar Gladhaug (ny)

Les mer om saken på hjemmesidene til helse Sør-Øst

Powered by Labrador CMS