Bakgrunn: Fakta om borreliose

Borreliose er en infeksjonssykdom hos dyr og mennesker som er forårsaket av bakterien Borrelia burgdorferi.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Zoonoser

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Smågnagere, fugler og hjortedyr er viktige vertsdyr for bakterien. Borreliabakterien overføres via skogflått (skaubjønn, hantikk, på latin Ixodes ricinus) fra vertsdyrene til menneske og husdyr, når flåtten suger blod.

Agens og smittemåte

Flåtten smittes som larve eller nymfe ved å suge blod fra infiserte verter. Ved flåttbitt kommer bakterien inn under huden, og spres til nærliggende vev hvor infeksjonen etableres.

Forekomst

Flåtten forekommer vanligst langs kysten i sør-Norge, men er påvist så langt nord som til Helgeland. Undersøkelser av skogflått fra kystområdene på begge sider av ytre Oslofjord, i Telemark og i Agderfylkene viser at omlag en tredjedel av flåtten er bærere av bakterien.

Borreliose hos dyr

De fleste hundene som blir bitt av flått med denne bakterien, utvikler ikke sykdom. De hundene som blir syke, kan få leddsmerter og bevegelsesproblemer. I enkelte tilfeller forløper sykdommen også med allmennpåkjenning, nedsatt matlyst, nedstemthet og feber.I tillegg kan det oppstå uregelmessig hjerterytme, forstyrrelser i tarmen og nyreskader.

Studier utført i Norge i områder hvor skogflåtten er vanlig, har vist at 27 prosent av undersøkte hunder har antistoffer mot Borrelia-bakterien.

Diagnostikk

Diagnosen baseres vanligvis på kliniske sykdomstegn, kjent eksponering for flått og positiv test for antistoffer mot bakterien. Blodprøve for serologisk undersøkelse kan sendes Veterinærinstituttet.

Forebygging og kontroll

Sykdommen hos dyr er ikke meldepliktig til Mattilsynet.

Det finnes ulike medisinske preparater til bruk på hund og katt for å hindre flåttbitt. Det er dessuten viktig at hundeeiere undersøker pelsen på dyrene nøye etter en tur i områder med flått.

Flått som har festet seg på huden må fjernes, for eksempel ved bruk av pinsett. Dersom det er mistanke om borreliose, vil veterinæren vurdere antibiotikabehandling ut fra kliniske symptomer og dyrets allmenntilstand. Ingen vaksine er tilgjengelig i Norge.

Borreliose hos mennesker

Borreliose er den vanligste vektoroverførte sykdom hos mennesker i Europa. Det mest typiske symptomet er utvikling av et rødfarget, ringformet utslett rundt bittstedet, vanligvis 10-14 dager etter flåttbittet.

Dette kan være kombinert med influensalignende symptomer. Risikoen for smitteoverføring ved bitt av flått er liten selv i de mest utsatte områdene, og ikke alle som blir smittet får symptomer. Sykdommen smitter ikke fra person til person eller fra hund og hest til menneske. Inkubasjonstiden er 3-32 dager etter bitt.

Les mer om borreliose hos menneske hos Nasjonalt folkehelseinstitutt www.fhi.no.

Hva gjør Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet tar i mot blodprøver for påvisning av antistoffer mot bakterien, og gir råd til myndigheter og veterinærer om sykdommen samt forebygging og bekjempelse.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet har etablert en internettbasert registrering for overvåking av flått og hjortelusflue, hvor systemet baserer seg på at jegere på frivillig basis registrer hvor de har skutt hjort, elg eller rådyr, og om disse dyrene har flått og/eller hjortelusflue på seg.

Les mer om denne overvåkingen på www.flattogflue.no 

Powered by Labrador CMS